• Numeryczna mechanika płynów 
  • Promieniowanie cieplne, konwekcja, parowanie
  • Wymiana ciepła przez organizmy żywe