Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  • Członek zespołu realizującego projekt badawczy rozwojowy nr R06 014 01 "Opracowanie technologii zgazowania biomasy oraz współspalania uzyskanego gazu z węglem". Termin zakończenia realizacji projektu: 07. 2009