• Zgazowanie i odgazowanie biomasy
  • Współspalnie syngazu z węglem
  • Modelowanie procesu zgazowania