Semestr letni 2013/2014

Plan zajęć

Wyniki kolokwiów/egzaminów

ITT student database system / Studencka baza danych ITC z ocenami

Prowadzone przedmioty

Semestr zimowy:

Prace dyplomowe
 • Propozycje tematów prac magisterskich oraz projektów inzynierskich

Zachęcam wszystkich zainteresowanych studentów realizacją projektu inżynierskiego lub pracy magisterskiej do kontaktu mailowego. Poniżej przedstawiam zrealizowane prace w ub. latach. Ich tematyka powinna Państwu wskazać, z jakiego obszaru tematy są możliwe do realizacji.

 

 • Prace w trakcie realziacji:
 1. Badania zjawiska zapłonu wymuszonego paliw gazowych
 • Prace zrealizowane:

Wypromowane prace magisterskie:

 1. Daniel Wieczorke, Analiza możliwości zastosowania gazu ze zgazowania
  w ciepłownictwie; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2009.
 2. Agnieszka Tomczyk, Pomiar parametrów rozpylonej strugi, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2010.
 3. Agnieszka Szczęsna, Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów ogrzewania
  i przygotowania c.w.u. dla domów jednorodzinnych, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2010.
 4. Robert Zemela, Współspalanie osadów ściekowych w generacji ciepła i energii elektrycznej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Praca została wyróżniona, 2010.
 5. Magdalena Kuśnierz, Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji obiektu mieszkalnego w celu podwyższenia jego klasy energetyczno-emisyjnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2010.
 6. Barbara Miglus, Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów ogrzewania dla wybranego budynku użyteczności publicznej, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2010.
 7. Łukasz Węcławik, Wielowariantowa analiza systemu ogrzewania w domu jednorodzinnym – analiza techniczno-ekonomiczna, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 8. Małgorzata Strzępa, Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania kotłów na biomasę w ogrzewnictwie indywidualnym, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 9. Izabella Szwedo, Analiza procesu suszenia i energetycznego wykorzystania osadów ściekowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2012.
 10. Sylwia Kubicka, Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2012.
 11. Paweł Janus, Technologia wytwarzania, właściwości paliwowe oraz możliwości energetycznego wykorzystania mułów węglowych, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2013.
 12. Hanna Rudawiec, Badania numeryczne normalnej prędkości spalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2014.

Projekty inżyniersie (prace inżynierskie):

 1. Krzysztof Łoboda, Energetyka wodorowa w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 2. Karol Sodo, Analiza porównawcza kosztów ciepła w ciepłowni geotermalnej
  i węglowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 3. Sylwia Kubicka, Analiza techniczno-ekonomiczna możlwiosci współspalania różnych rodzajów biomasy z węglem w ciepłowni, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 4. Andrzej Stawarczyk, Domy pasywne - analiza opłacalności - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 5. Szczygieł Katarzyna, Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji c.o i c.w.u. wykorzystującej układ hybrydowy składający się z kolektora słonecznego oraz kominka z płaszczem wodnym w istniejącym domu jednorodzinnym, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 6. Krzysztof Buczyński, Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych
  w kotłach energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 7. Słodczyk Agnieszka, Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 8. Małgorzata Poraj-Kobielska, Rolniczy mix energetyczny w oparciu o odnawialne źródła energii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 9. Anna Jendrysik , Instalacje termicznej utylizacji osadów ściekowych w "przeddzień" wprowadzenia ograniczeń w składowaniu, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2011.
 10. Jolanta Piegza, Analiza energetyczno-ekologiczna instalacji współspalania biomasy
  z węglem, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2012.
 11. Monika Misdzioł, Analiza porównawcza własności palnych osadów ściekowych
  i tradycyjnej biomasy, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2013.
 12. Adrianna Krzywda, Wpływ właściwości palnych osadów ściekowych i innych form biomasy odpadowej na parametry gazu ze zgazowania, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2013.
 13. Mariusz Ziora, Ocena przydatności wybranych paliw ciekłych do spalania w silniku
  z zapłonem samoczynnym, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2013.
 14. Hanna Rudawiec, Rynek upraw roślin energetycznych w Polsce - stan bieżący
  i perspektywy rozwoju, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2013.
 15. Anna Michczyńska, Wyznaczanie normalnej prędkości spalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2014.
 16. Monika Michczyńska, Badania emisji WWA w procesie współspalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych w kotle węglowym małej mocy, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2014.
 17. Wojciech Uchman, Badania procesu reburningu w kotle węglowym małej mocy przy użyciu gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Wydział Inżynierii Środowiska
  i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2014.