Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Habilitacja; Nauki techniczne, Inżynieria środowiska; Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych, 2015

Doktor nauk technicznych. Dziedzina: Inżynieria Środowiska. Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach z dnia 26.09.2008r. Tytuł rozprawy: Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu w wysokiej temperaturze.

Magister inżynier. Specjalność: Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska. Gliwice, 16.09.2003r. Tytuł pracy: Badanie granic samozapłonu paliwa gazowego w warunkach HTAC.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.

-    01.10.2009r. – nadal. Adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

-        01.10.2008r. – 30.09.2009r. Asystent, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

-   01.12.2003r. – 30.09.2008r. Studia doktronackie, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Odbyte staże:

       Institute for Studies of Power Engineering (ISPE), Bukareszt, Rumunia, maj – lipiec 2014r.; 2 miesiące.

       Doktor wizytujący, 01.11.2012r. – 31.05.2013r., Wydział Nauk o Materiałach
i Środowisku Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej; 6 miesięcy.

       Guest scientist, VTT Finlandia, styczeń 2011r., 1 tydzień.

       Guest scientist, Techniczny Uniwersytet w Trondheim, październik 2007r.; 1 miesiąc.

 

 

 1. Nominowany do nagrody European Gas Research Group (GERG) za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spalania i użytkowania gazu, Kopenhaga 2011
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2012-2015; Stypendium przyznawane naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym
 3. Nagroda: III miejsce w Konkursie na najlepszy referat podczas sesji plakatowej na 4th International Conference on Advances in Sustainable Sewage Sludge Management, Szczyrk, 2-5.12.2012
 4. Nagroda: Za najlepszą pracę podczas International Scientific and Technical Conference Water Tratment technologies - Technical, biological and ecological aspects, Kyiv, 03-05 Grudzień, 2013.
 5. Zespołowa nagroda III stopnia J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną, 2011.
 6. Indywidualna nagroda III stopnia J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność dydaktyczną, 2012.
 7. Powołanie na członka Scientific Advisory Board 9th Conference of Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Vennice-Istanbul 2014.
 8. Powołanie na członka Scientific Advisory Board Konferencji 1st South East European Conference of Sustainable Developmment of Energy, Water and Environment Systems SEE SDEWES Ohrid 2014.
 9. Powołanie na członka Scienific Advisory Board 10th9th Conference of Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Dubrovnik 2015
 10. Członek Komitetu naukowego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring; 4-6 listopada 2015 roku, miasto Lwów,
 11. Członek Komitetu naukowego III Międzynarodowej Konferencja ODNAWIALNEŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje, Krynica, 17-20 maja 2016
 12. Członek Komitetu naukowego Konferencj Renewable Energy Sources - Research and Business (RESRB) 2016, Wrocław, 22-24 czerwiec, 2016
 13. Członek Komitetu naukowego Konferencj Renewable Energy Sources - Research and Business (RESRB) 2016, Wrocław, 19-21 czerwiec, 2017Członek Komitetu naukowego The 13th nternational Conference on Combustion & Energy Utilization, Taipei, Taiwan, 2 October - 5 October 2016
 14. Członek Komitetu naukowego XIX Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", 16-18 listopad 2016 roku Bielsko-Biała
 15. Członek International Organising Comittee The 12th International Conference on Combustion and Energy Utilisation, Lancaster 2014.
 16. Członek Komitetu organizacyjnego Uroczystości związanych z obchodami XX lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz 60lecia Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
 17. Członek Komitetu Organizacyjnego International Conference on Carbon Reduction Care_Tech 2011, 19-22 IX 2011.
 18. Członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium dla Przemysłu Biomasa, spalanie tlenowe, wychwytywanie i składowanie CO2 - korzyści i zagrożenia, 14-15 VI 2011.
 19. Członek Komitetu organizacyjnego Workshop on Carbon Reduction Technologies, 27-29 VI 2012.Członek Komitetu organizacyjnego International Symposium on Combustion Processes, 23-26.09.15
 20. Członek Komitetu naukowego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-TechnicznejZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW
  projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring; 4-6 listopada 2015 roku, miasto Lwów,
 21. Członek Komitetu naukowego III Międzynarodowej Konferencja ODNAWIALNEŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje, Krynica, 17-20 maja 2016
 22. Członek Komitetu naukowego Konferencj Renewable Energy Sources - Research and Business (RESRB) 2016, Wrocław, 22-24 czerwiec, 2016
 23. Członek Komitetu naukowego Konferencj Renewable Energy Sources - Research and Business (RESRB) 2016, Wrocław, 19-21 czerwiec, 2017Członek Komitetu naukowego The 13th nternational Conference on Combustion & Energy Utilization, Taipei, Taiwan, 2 October - 5 October 2016
 24. Członek Komitetu naukowego XIX Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", 16-18 listopad 2016 roku Bielsko-Biała