Projekty finansowane przez Unię Europejską i inne instytucje europejskie
 • REsearch Center for Energy and New Technologies RECENT, 7FP of EU, Theme 4, Capacities, pakiet roboczy 2, 2010-2013   
 • Projekt Phyto2Energy w ramach Maria Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways - PEOPLE Maria Curie Actions, Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier - 2014 - 2018; Konsorcjum: Politechnika Śląska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Lider), Institute for Studies and Power Engineering, JENA-GEOS, The Helmholtz Zentrum, ProBiotics Polska, Politechnika Śląska (dr hab. inż. Sebastian Werle) - Lider Pakietu WP3
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki
 • Szlęk A. (kierownik), Wilk R. K., Werle SBadania procesu zapłonu i spalania paliw gazowych w utleniaczu o wysokiej temperaturze, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy własny 3 T10B 009 29, wykonawca, 2005-2008
 • Wilk R.K. (kierownik), Szlęk A., Misztal T., Zajdel A., Malczyk K., Zieliński Z. Badania procesu spalania oleju opałowego przy superwysokim podgrzewaniu powietrza, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy własny 4 T10B 060 23, wykonawca, 2002-2005
 • Wilk R.K. (kierownik), Werle S., Ksiądz A., Zielewicz E., Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy własny MNiSW, N N523 737540, główny wykonawca, 2011-2013
 • Werle S., Zgazowanie osadów ściekowych w reaktorze stałym przy użyciu wstępnie podgrzanego powietrza (technologia HTAG),  Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy w ramach programu Iuventus Plus, MNiSW, 0593/IP2/2011/71, Kierownik, 2012-2014
 • Werle S., Eksperymentalna i numeryczna analiza własności palnych gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy, NCN, Kierownik 2012-2015
 • Buliński Z., Werle S., Krysiński T., Ziółkowski Ł., Badania wymiany masy i ciepła w ośrodkach porowatych z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem statystycznych metod odwrotnych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Grant badawczy, NCN, Główny wykonawca, 2015-2018
Prace naukowo-badawcze realziowane we współpracy z partnerem przemysłowym
 • Szlek A., Werle S., Buczyński R., Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza spalania w kotle rusztowym PEC Gliwce - styczeń - maj 2009
 • Werle S., Wykonanie opinii o innowacyjności typoszeregu rotametrów wykonanych z tworzyw sztucznych iu zespołów paliwiwych o dokładności parametrów poiniżej +/-1% - lipiec 2012
Prace usługowo-badawcze
 • Ksiądz A., Werle S., Szlęk A, Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn: Budowa instalacji do spalania biomasy-modernizacja OP-230 nr 4, sieprień 2010
 • Werle S., Opinia do „Koncepcji wariantowej modernizacji oczyszczalni z elementami audytu technologicznego i energetycznego” w zakresie dotyczącym termicznego suszenia osadów odwodnionych w oczyszczalni ścieków w Lublinie i zmian technologicznych w istniejącym obiekcie związanych z tym procesem, zaproponowanych przez autorów Koncepcji, PWiK Lublin, maj 2016
Projekty badawcze finansowane z innych źródeł
 • Kubica K., Szlęk A., Werle S., Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania, Projetk realziwoany z Partnerami krajowymi w ramcach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - IV 2009 - XII 2011