Spis on-line
Baza naukowa Scopus
Baza naukowa Google Scholar
Baza naukowa Web of Knowledge
Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. Redakcja i wydanie materiałów konferencyjnych: International Conference on Carbon Reduction Technologies Care Tech 2011, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 19-22 September 2011, red. Andrzej Ksiądz, Sebastian Werle, 2011, ISBN: 978-83-61506-06-5.
 2. Redakcja i wydanie materiałów z XVI Seminarium Koła Naukowego Inżynieria Środowiska w Energetyce, Gliwice, red. Sebastian Werle, 2011, ISBN: 978-83-61506-08-9.
 3. Redakcja i wydanie materiałów konferencyjnych: Workshop Carbon Reduction Technologies, Gliwice, Poland 27-29 June 2012, red. Andrzej Ksiądz, Sebastian Werle, 2012, ISBN: 978-83-61506-11-9.
 4. Redakcja i wydanie materiałów konferencyjnych: XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 22-25 September 2015, red. Michał Chabiński, Anna Katelbach - Woźniak, Andrzej Ksiądz, Adam Klimanek, Andrzej Szlęk, Sebastian Werle, 2011, ISBN: 978-83-61506-28-7.
 5. Werle S., (red.), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Gliwice, 2012, ISBN: 978-83-61506-12-6.
 6. Werle S., (red.), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Gliwice, 2013, ISBN: 978-83-61506-19-5.
 7. Werle S., (red.), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Gliwice 2014, ISBN: 978-83-61506-25-6.
 8. Werle S., (red.), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Gliwice 2015, ISBN: 978-83-61506-27-0.
 9. Werle S., Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych, Monografia nr 541, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, ISBN 978-83-7880-261-7.
 10. Werle S., (red.), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Gliwice 2016, ISBN: 978-83-61506-35-5.
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 1. Pogrzeba M., Rusinowski S., Sitko K., Krzyżak J., Skalska A., Małkowski E., Ciszek D., Werle S., McCalmont J.P., Mos M., Kalaji H.M., Relationship between soil parameters and physiological status of Miscanthus x giganteus cultivated on soil contaminated with trace elements under NPK fertilisation vs microbial inoculation, Environmental Pollution, 2017, 225, 163-174.
 2. Werle S., Bisorca D., Katelbach-Woźniak A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Phytoremediation as an effective method to remove heavy metals from contaminated area - TG/FT-IR analysis results of the gasification of heavy metal contaminated energy crops, Journal of The Energy Institute, 2017, 90, 408-417.
 3. Werle S., Ziółkowski Ł., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Właściwości fizyczno-chemiczne stałych i ciekłych produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Inżynieria ekologiczna, 2017, 18, 36-42.

 

 1. Werle S., Dudziak M., Evaluation of the possibility of the sewage sludge gasification gas use as a fuel, Ecological Chemistry and Engineering S, 2016, 23, 229-236
 2. Uchman W., Werle S., The use of low-calorific value gases in environmental protection engineering, ACEE-Architecture, Civil Engineering, Environment, 2016, 9(1), 127-132.
 3. Dudziak M., Werle S., Studies on the adsorption of phenol on dried sewage sludge and solid gasification by-products, Desalination and Water Treatment, 2016, 57(3), 1067-1074.
 4. Werle S., Dudziak M., Grübel K., Indirect methods of dried sewage sludge contamination assessments, Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2016, 51, 754-758
 5. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A., Energy crops as local energy carrier, Proceedings of ECOpole, 2016, 10, 91-101
 6. Werle S.,Usage of the concentrated solar radiation in the biomass pyrolysis process, Proceedings of ECOpole, 2016, 10, 333-340
 7. Werle S.,Evaluation of the possibility of the sewage sludge gasification gas use, Proceedings of ECOpole, 2016, 10, 341-348
 8. Werle S., Dudziak M., Phenol adsorption onto sewage sludge solid gasification by-products - unfavorable phenomenon, Proceedings of ECOpole, 2016, 10, 349-357
 9. Werle S.,Sewage sludge gasification process for clean and sustainable environment, Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, 35 (1), 1-5
 10. Dudziak M., Werle S., Grübel K., Ocena stopnia zanieczyszczenia wysuszonych osadów ściekowych oraz stałych produktów ich zgazowania metodą spektroskopii podczerwieni, Inżynieria ekologiczna, 2016, 50, 195-200

 1. Werle S.,Sewage sludge-to-energy management in eastern Europe: a Polish perspective, Ecological Chemistry and Engineering S, 2015, 22, 459-469.
 2. Werle S.,Gasification of a Dried Sewage Sludge in a Laboratory Scale Fixed Bed Reactor, Energies, 2015, 8, 8562-872
 3. Werle S., Dudziak M., The assessment of sewage sludge gasification by-products toxicity by ecotoxicologial test, Waste Management and Research, 2015, 33(8), 696–703
 4. Werle S., Dudziak M., The sewage sludge gasification process - from wastewater treatment and sludge proerties to product parameters, Ciencia a Tecnica Vitivinicola, 2015, 30, 217-234
 5. Werle S., Nitrogen oxides emission reduction using sewage sludge gasification gas reburning process, Ecological Chemistry and Engineering S, 2015, 22, 83-94
 6. Werle S.,Numerical analysis of the combustible properties of sewage sludge gasification gas, Chemical Enginering Transaction, 2015, 45, 1021-1026
 7. Werle S., Study on the algae and other types of unconventional biomass gasification process, Proceedings of ECOpole, 2015, 9(2), 777-783
 8. Werle S., Dudziak M., Pollution of liquid waste-products from sewage sludge gasification, Proceedings of ECOpole, 2015, 9(2), 785-794
 9. Werle S.,Influence of the waste biomass gasification gas composition on the laminar flame speed values, Chemical Enginering Transaction, 2015, 45, 781-786
 10. Werle S.,Ocena możliwości wykorzystania gazów niskokalorycznych w technologiach ograniczania emisji substancji szkodliwych z procesów spalania, Inżynieria i ochrona środowiska, 2015, 18(1), 55-65
 11. Dudziak M., Werle S., Sorpcja fenolu z roztworów wodnych na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sorbentach, Inżynieria i ochrona środowiska, 2015, 18(1), 67-81
 12. Ratman Kłosińska I., Pogrzeba M., Krzyżak J., Płaza G., Werle S., Cania B., Uprawy energetczne. Remedium na tereny zdegradowane, Przegląd Komunalny, 2015, 4, 73-74.
 13. Werle S., Gasification of a dried sewage sludge in a laboratory scale fixed bed reactor, Energy Procedia, 2015, 66, 253 – 256, 10.1016/j.egypro.2015.02.046
 14. Werle S., Wilk R.K., Numerical analysis of methane ignition phenomenon under Mild Combustion condition, Energy Procedia, 2015, 66, 257 – 260, 10.1016/j.egypro.2015.02.048
 15. Adamczyk W.P., Werle S., Ryfa A., Application of the computational method for predicting NOx reduction within large scale coal-fired boiler, Applied Thermal Engineering, 2014, 73, 341-348.
 16. Werle S., Dudziak M., Influence of wastewater treatment and the method of sludge disposal on the gasification process, Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(2), 255-268, doi: 10.2478/eces-2014-0020.
 17. Magdziarz A., Werle S., Analysis of the combustion and pyrolysis of dried sewage sludge by TGA and MS, Waste Management 34 (2014), 174-179; doi: 10.1016/j.wasman.2013.10.033
 18. Werle S., Dudziak M., Gaseous fuels production from dried sewage sludge via air gasification, Waste Management and Research, 2014, 32(7), 601?607; doi:10.1177/0734242X14536460
 19. Werle S., Impact of feedstock properties and operating conditions on sewage sludge gasification in a fixed bed gasifier, Waste Management and Research, 2014, 32, 954-960; doi:10.1177/0734242X14535654
 20. Werle S., Dudziak M., Analysis of organic and inorganic contaminants in dried sewage sludge and by-products of dried sewage sludge gasification, Energies 7(2014), 462-476; doi: 10.3390/en7010462
 21. Werle S.,Wpływ rodzaju czynnika zgazowujacego na parametry gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Rocznik Ochrony Środowiska, 2014, 16, 440-452
 22. Werle S., Michczyńska M., PAHs emission from co-combustion of coal and gas from sewage sludge gasification, ACEE Architecture, Civil Engineering and Environment, 2014, 7, 89-96.
 23. Werle S., Dudziak M., Chemical analysis of quality of the dried sewage sludge and solid waste-products after gasification process, Ecological Chemistry and Engineering A, 2014, 21, 99-108.
 24. Werle S., Dudziak M., Chemiczna analiza jakości wysuszonych osadów ściekowych oraz stałych produktów zgazowania, Proceedings of ECOpole, 2014, 8, 319-324.
 25. Werle S., Dudziak M, Dobór warunków analizy toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ich zgazowania, Proceedings of ECOpole, 2014, 8, 645-650.
 26. Werle S.,Pozyskiwanie paliwa gazowego z biomasy niekonwencjonalnej w procesie zgazowania, Instal 1 (2014), 7-9
 27. Werle S., Dudziak M., Ocena toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania, Przemysł chemiczny, 92(7) (2013), 1350-1353.
 28. Werle S.,Sewage sludge gasification: theoretical and experimental investigation, Environmental Protection Engineering, 39(2) (2013), pp. 25-32.
 29. Werle S., Wilk R.K., Nitrogenoxides emission reducton through system integration: gasifier reactor -coal fired boiler, Proceedings of Ecopole, 7, 2013, 751-756.
 30. Werle S.,Wpływ właściwości osadów ściekowych na możliwość ich termicznego unieszkodliwiania, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 151, Inżynieria Środowiska nr 31, 2013, pp. 106-112.
 31. Werle S., Sewage sludge as an environmental friendly energy source, Ecological Chemistry and Engineering A, 20(2) (2013), 279-286.
 32. Werle S.,Gasification process as a complex method of sewage sludge treatment, Civil and Environment Engineering Report, 11, 2013, pp. 127-135
 33. Werle S.,Potencjał i własności granulatów osadów ściekowych jako niekonwencjonalnego źródła energii, Inżynieria ekologiczna, 2 (2013), pp. 156-163.
 34. Werle S., Potential and properties of the granular sewage sludge as a renewable energy source, Journal of Ecological Engineering, 1 (2013), pp.17-21.
 35. Werle S.,Bezpośrednie oraz pośrednie (na drodze zgazowania) współspalanie osadów ściekowych w energetyce, Piece przemysłowe i kotły, 7-8 (2013), pp. 42-46.
 36. Jagodzińska K., Werle S.,Ocena możliwości zastosowania kogeneracji w małych oczyszczalniach Ścieków w oparciu o proces zgazowania, Forum Eksploatatora, 5 (2013), pp. 50-55.
 37. Werle S., Michczyńska A., Michczyńska M., Uchman W., Energia z alg cz.I, Energetyka cieplna i zawodowa, 2 (2013), pp. 50-53.
 38. Werle S., Michczyńska A., Michczyńska M., Uchman W., Energia z alg cz.II, Energetyka cieplna i zawodowa, 3 (2013), pp. 52-54.
 39. Werle S.,Modelling of the reburning process using sewage sludge-derived syngas, Waste Management, 4 (2012), pp. 753-758.
 40. Werle S.,A reburning process using sewage sludge-derived syngas, Chemical Papers, 2 (2012), pp. 99-107.
 41. Werle S.,Analysis of the possibility of the sewage sludge thermal treatment, Ecological Chemistry and Engineering A, 19 (1-2), (2012), pp. 137-144.
 42. Werle S., Wilk R.K., Experimental investigation of the sewage sludge gasification process in the fixed bed gasifier, Chemical Engineering Transactions, 29, 2012, pp. 715-720.
 43. Werle S.,Possibility of NOx emission reduction from combustion process using sewage sludge gasification gas as an additional fuel, Archives of Environmental Protection, 3 (2012), pp. 81-89.
 44. Werle S., Sewage sludge as environmental friendly energy source, Proceedings of ECOpole, 2 (2012), pp. 467-473.
 45. Werle S.,Analysis of the possibility of the sewage sludge thermal treatment, Proceedings of ECOpole, 1 (2012), pp. 65-70.
 46. Werle S.,Theoretical and experimental investigation of sewage sludge gasification process in a fixed bed reactor, Archivum Combustionis, 3-4 (2012), pp. 107-114.
 47. Werle S., Wilk R.K., Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych, Rynek energii, 4 (2012), pp. 94-97.
 48. Kubicka S., Werle S.,Influence of the gasification agent type on the combustible fraction of sewage sludge gasification process and effectiveness of NOx emission reduction, Archives of Waste Management and Environmental Protection, 3 (2012), pp. 43-54.
 49. Werle, S.,Energia z osadu, Ochrona środowiska, 5 (2012), pp. 56-60.
 50. Korus A., Werle S.,Współczesne turbiny wiatrowe, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 10 (2012), pp. 43-45.
 51. Werle S.,Metody intensyfikacji produkcji biogazu z osadów ściekowych, Forum Eksploatatora, 5 (2012), pp. 87-90.
 52. Werle S.,Zgazowanie osadów ściekowych - nie takie straszne..., Forum Eksploatatora, 4 (2012), pp. 50-54.
 53. Werle S.,Czy oczyszczalnia ścieków "produkuje" biomasę?, Forum Eksploatatora, 1 (2012), pp. 70-73.
 54. Werle S., Estimation of reburning potential of syngas from sewage sludge gasification process, Chemical and Process Engineering, 4 (2011), pp. 411-421.
 55. Werle S.,Evolution of hydrocarbons ignition delay time over HTAC (high temperature air combustion) conditions, High Temperature Materials and Processes, 1-2 (2011), pp. 145-149.
 56. Werle S., Wilk R.K., Analiza przydatności gazu ze zgazowania osadów ściekowych w gazownictwie, Rynek energii, 5 (2011), pp. 23-27.
 57. Werle S., Wilk R.K., Reburning potential of gas from the sewage sludge gasification process, Archivum Combustionis, vol. 31, no. 1-2 (2011), pp. 55-62.
 58. Werle S.,Wielowariantowa analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach energetycznych opalanych węglem, Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 13, 1 (2011), pp. 21-38.
 59. Werle S., Ksiądz A., Szwedo I., Badania eksperymentalne podstawowych właściwości palnych komunalnych osadów ściekowych, Gaz, woda i technika sanitarna, 11(2011), pp. 447-450.
 60. Werle S.,Właściwości palne granulatów osadów ściekowych, Forum Eksploatatora, 5 (2011), pp. 30-33
 61. Werle S.,Wykorzystanie energetyczne granulatów osadów ściekowych, Energetyka cieplna i zawodowa, 9 (2011), pp. 52-56.
 62. Werle S.,Współspalanie osadów ściekowych w Polsce - czy to możliwe?, Forum Eksploatatora, 3 (2011), pp. 26-29.
 63. Werle S., Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych na drodze współspalania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2 (2011), pp. 58-62.
 64. Werle S.,Termiczne zagospodarowanie osadów ściekowych w świetle zapisów prawnych, Forum Eksploatatora, 2 (2011), pp. 30-33.
 65. Werle S.,Autoignition of gaseous fuels in various oxidizer volumetric composition in high temperature, International Journal of Energy and Environmental Engineering, 1 (2011), pp. 43-50.
 66. Werle S., Osady ściekowe. Odpad czy biomasa?, Energetyka cieplna i zawodowa, 1 (2011), pp. 80-82.
 67. Werle S., Study on ignition of gaseous fuels using different types of reactors, Architecture, Civil Engineering, Environment, 4 (2010), pp. 115-124.
 68. Werle S.,Okreslenie potencjału reburningowego gazu generatorowego ze zgazowania osadów sciekowych, Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 12, 3 (2010), pp. 9-18.
 69. Werle S., Wilk R.K., Investigationof the influence od different sewage sludge properties on the gasification process, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, 2 (2010), pp. 225-229.
 70. Werle S.,Energia ze ścieków. Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych, Energetyka cieplna i zawodowa, 9 (2010), pp. 28-31.
 71. Werle S.,Doświadczenia i potencjał termicznego zagospodarowania osadów ściekowych, internetowe wydanie Energetyka Cieplna i Przemysłowa (2010). pobierz plik PDF
 72. Werle S.,Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków, branżowy portal cire.pl pobierz plik PDF
 73. Werle S., Wilk R.K., A constant-volume bomb and co-flow reactor investigation of ignition phenomenon of hydrocarbon fuels in high temperature oxidizer, International Journal of Thermodynamics, 2 (2010), pp. 43-49. link do pełnego tekstu
 74. Werle S.,Wpływ właściwości osadów ściekowych na skład uzyskiwanego gazu ze zgazowania, Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 12, 1 (2010), pp. 35-46
 75. Werle S.,Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce w świetle obowiązującego prawa - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Forum Eksploatatora, 2 (2010), pp. 48-54.
 76. Werle S., Wilk R.K., Ignition of methane and propane in high-temperature oxidizers with various oxygen concentrations, Fuel, 89 (2010), pp. 1833-1839. link do pełnego tekstu
 77. Werle S., Wilk R.K., A review of methods for the thermal utilization of sewage sludge: The Polish perspective, Renewable Energy, 35 (2010), pp. 1914-1919. link do pełnego tekstu
 78. Werle S., Schaffel-Mancini N., Wilk R.K., Szlęk A., Hustad J.E., Geometry and heat fluxes of partially premixed flames, Chemical and Process Engineering, 30 (2009), pp. 579-587.
 79. Werle S., Zgazowanie osadów ściekowych i inne możliwości ich energetycznego wykorzystania, Forum Eksploatatora, 6 (2009), pp. 90-93.
 80. Szlęk A., Wilk R.K., Werle S., Schaffel N., Czyste technologie pozyskiwania energii z węgla oraz perspektywy bezpłomieniowego spalania, Rynek Energii 4 (2009), pp. 39-45
 81. Werle S.,Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych, BMP Ochrona Środowiska, 4 (2009), pp. 42-46.
 82. Buczyński R., Szlęk A., Werle S., Bek P., Gądek M., Kubica R., Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego kotłów rusztowych, Nowoczesne Ciepłownictwo, 5 (2009), pp.12-15. Pobierz plik PDF
 83. Werle S., Wilk R.K., Investigation on the ignition phenomenon of gaseous fuels in high temperature oxidizer, Archivum Combustionis, 28 (2008), no. 1-2, pp. 121-128. Pobierz plik PDF
 84. Werle S., Wilk R. K., A self-ignition of methane in high temperature air, Chemical and Process Engineering, 28 (2007), pp. 399-412. Abstract
 85. Wilk R. K., Werle S.,Badania eksperymentalne procesu samozapłonu metanu w wysokopodgrzanym powietrzu, Archiwum Spalania, 6 (2006), pp. 1-11. Abstract
 86. Werle S.,Możliwości wykorzystania biopaliw w Polsce, Ekologia dla przedsiębiorstw. Technologie w inzynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych oraz gospodarki odpadami, 1 (2004), pp. 30-31.
 87. Wilk R. K., Werle S.,Badanie procesu samozapłonu paliwa gazowego w warunkach superwysokiego podgrzania utleniacza, Systems-Journal of Transdisciplinary Systems Science, 9 (2004), pp. 1053-1060. Abstract
Recenzowane artykuły konferencyjne - publikacja w Pracach zbiorowych
 1. Werle S., Gaseous fuel production from biomass using gasification process with CO2 emission reduction, Environmental Engineering V, 225-230, Pawlowska M.,Pawlowski (Eds.), Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-03163-0
 2. Czylok P., Werle S., Analiza procesu termicznej przeróbki biomasy pochodzącej z procesu fitoremediacji, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2016, 19-38.
 3. Pakuła M., Werle S., Odzysk ciepła z instalacji chłodzenia sprężarek na przykładzie Browaru Książęcego w Tychach, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2016, 99-125.
 4. Werle S., Ziółkowski Ł., Bisorca D., Burnete D., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Heavy metal contaminated energy crops as a local energy carrier - fixed bed gasification process of the pretreated feedstock, Ed. by Marko Ban et al., XIth SDEWES Conference, September 04-09, 2016, Lisbon, Portugal, p. 0077-1 - 0077-11.
 5. Werle S., Cardasol J.D., Rusu V., Katelbach-Woźniak A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Thermogravimetric analysis of the heavy metal contaminated energy crop in CO2/N2 atmosphere. Influence of the fertilizer and inoculum application to soil on the feedstock thermal decomposition. Ed. by Marko Ban et al., XIth SDEWES Conference, September 04-09, 2016, Lisbon, Portugal, p. 0295-1 - 0295-11.
 6. Pogrzeba M., Krzyżak J., Hebner A., Ratman-Kłosińska I., Werle S., Assessment of remediation potential of energy crops cultivated on heavy metal contaminated sites - Phyto2energy project, Remediation, reclamation and revitalization, Praca zbiorowa pod red. Malina G., 04-06 maja 2016, Kołobrzeg, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, ISBN 978-83-64959-47-9, 237-248.
 7. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A., Pozyskiwanie paliwa gazowego z roślin energetycznych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2016, Praca zbiorowa pod red. Łukasza Barteli i in., 20-22 kwietnia 2016, Zawiercie, 171-188
 8. Werle S., Bisorca D., Burnete D., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Analiza kosztów procesu zgazowania biomasy zanieczyszczonej metalami ciężkimi na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2016, Praca zbiorowa pod red. Łukasza Barteli i in., 20-22 kwietnia 2016, Zawiercie, 189-201.

 

 1. Werle S., A. Rugiubei, D. Bisorca, S. Kubicka, M. Pogrzeba, J. Krzyżak, I. Ratman-Kłosińska, Szlęk A., D. Burnete, Ł. Ziółkowski, Phytoremediation as a Sustainable Approach to Remove Toxic Metals from Contaminated Area. Part I. Laboratory Test Results of the Gasification of Heavy Metal Contaminated Energy Crops, Editor: Marko Ban et al., Xth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia, p. 359
 2. Werle S., Dudziak M., Application of Sewage Sludge Solid Gasification By-Products to Phenol Adsorption from Water Solutions - Occurrences of Unfavorable Phenomenon, Editor: Marko Ban et al., Xth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia, p. 647
 3. Skowroński E., Werle S., Kierunki zagospodarowania stałych odpadów z termicznych procesów zagospodarowania paliw kopalnych, biomasy i odpadów, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2015, 154-167.
 4. Michczyńska A., Werle S., Laminar flame speed of gas from sewage sludge gasification, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2015, 114-126.
 5. Werle S., Meassurements of the laminar flame speed of the waste biomass gasification gases, Editor: Markoš, J., The 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 25-29, 2015, pp. 754-762
 6. Werle S., Dudziak M., The comparison of sorption properties of sewage sludge solid gasification by-products and activated carbon, The 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 25-29, 2015, pp. 143-154
 7. Uchman W., Werle S., Wykorzystanie gazów niskokalorycznych w ochronie środowiska i energetyce, Współczesne problemy energetyki II, Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Srodowiska, 2015, 7-14
 8. Dudziak M., Werle S., Badania adsorpcji fenolu na wysuszonych osadach ściekowych i stałych produktach ze zgazowania, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Praca zbiorowa pod red. M.Włodarczyk-Makuły, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2014, 37
 9. Werle S., Ocena możliwości wykorzystania gazów niskokalorycznych w technologiach ograniczania emisji substancji szkodliwych z procesów spalania, Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Jagusia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno - Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2014, 86-87
 10. Dudziak M., Werle S., Sorpcja fenolu z roztorów wodnych na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sorbentach, Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Jagusia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno - Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2014, 19
 11. Werle S., Wpływ paliwa dodatkowego na emisję WWA, NOx i CO w kotle węglowym małej mocy, Aktualne Zagadnienia Energetyki, Tom III, Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Wójsa i Tomasza Tietze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 293-301
 12. Jagodzińska K., Werle S., Normalna prędkość spalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2014, pp. 26-35.
 13. Michczyńska M., Werle S., Badania emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie współspalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych w kotle węglowym małej mocy, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2014, pp. 36-49. 
 14. Michczyńska A., Werle S., Wyznaczanie normlanej prędkości spalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2014, pp. 50-63.
 15. Uchman W., Rainczak J., Werle S., Badania procesu reburningu w kotle węglowym małej mocy przy użyciu gazu ze zgazowania osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2014, pp. 106--120.
 16. Zock A., Jurczyk M., Werle S., Wpływ turbiny gazowej na parametry termodynamiczne elektrowni oraz elektrociepłowni gazowo-parowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2014, pp. 147-164.
 17. Werle S., Gasification  characterization of sewage sludge for high quality syngas production, Editors: Nzihou A,, Guerreiro S., Silva Lora E., The 5th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, August 25-28, 2014, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 1553-1561.
 18. Werle S., Dudziak M., The assessment of sewage sludge gasification by-products toxicity by ecotoxicological test, Editors: Nzihou A., Guerreiro S., Silva Lora E., The 5th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, August 25-28, 2014, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 690-704.
 19. Werle S., Pozyskiwanie paliwa gazowego z biomasy niekonwencjonalnej w procesie zgazowania, V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, Praca zbiorowa pod red. Bartela Ł. I inni, Zawiercie, 09-11.10.2013, pp. 183-190. 
 20. Werle S., Dudziak M., Gaseous fuels production from granular sewage sludge via air gasification ?
  influence of the waste treatment configuration on sludge properties and producer gas parameters,
  Editor: Marko Ban et al., VIIIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia, pp. 1-10.
 21. Werle S., Influence of the gasification air temperature on sewage sludge gasification gas parameters, Editor: Marko Ban et al., VIIIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia, pp. 11-19.
 22. Werle S., Gasification of sewage sludge in fixed bed gasifier for producer gas application in close coupled boiler ? gasifier system, Editor: Marko Ban et al., VIIIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia, pp. 20-28.
 23. Jagodzińska K., Werle S., Ocena możliwości zastosowania kogeneracji w małych oczyszczalniach ścieków w oparciu o proces zgazowania osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2013, pp. 77-92.
 24. Lipina D., Werle S., Piroliza odpadów gumowych w aspekcie techniczno-ekonomicznym,  Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2013, pp. 131-140.
 25. Michczyńska A., Michczyńska M., Rainczak J., Werle S., Algi jako biomasa alternatywna. Eksperymentalne badania procesu zgazowania glonów,  Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2013, pp. 141-153.
 26. Uchman W., Rainczak J., Werle S., Technologia zgazowania osadów ściekowych przy użyciu gorącego czynnika zgazowującego (HTAG), Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2013, pp. 255-268.
 27. Werle S., Dudziak M., Influence of wastewater treatment processes and the method of sludge treatment on sludge-derived fuel properties and gasification gas parameters, Editor: Jianzhong Xu (et al.), 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Guilin, China, June, 16-19, 2013, pp,-1-10.
 28. Werle S., Impact of the feedstock properties and the operating conditions on the sewage sludge gasification proces in the fixed bed gasifier,  Editor: Jianzhong Xu (et al.), 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Guilin, China, June, 16-19, 2013, pp,-1-10.
 29. Werle S., Wilk R.K., An experimental research on the influence of the main properties of sewage sludge on syngas composition, Environmental engineering IV, Editor: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L., Londyn: CRC Press, 2013, pp. 207-211.
 30. Werle S., Wilk R.K., Low emission high temperaturę air combustion technology (HTAC) - numerical analysis of methane ignition phenomenon, Environmental engineering IV, Editor: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L., Londyn: CRC Press, 2013, pp. 335-340.
 31. Werle S., Grübel K., The comparative analysis of sewage sludge properties and ash composition with traditional biomass and fossil fuels, Editor: Markoš, J., The 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27 ? 31, 2013, pp. 376-382.
 32. Werle S., Investigation on the usage of sewage sludge gasification gas as a reburning fuel for NOx control, Editor: Markoš, J., The 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27 ? 31, 2013, pp. 389-395.
 33. Werle S., Dudziak M., Impact of wastewater treatment processes and the method of sludge treatment on combustible properties of sludge derived fuel and gas from gasification, Editor: Markoš, J., The 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27 ? 31, 2013, pp. 365-375.
 34. Werle S.,  High temperature air gasification of sewage sludge in a fixed bed reactors. The influence of operating conditions on product yield and distribution, Editor: Markoš, J., The 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27 ? 31, 2013, pp. 383-388.
 35. Werle, S., Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych, Rynek Ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2012, pp. 301-309.
 36. Bielatowicz S., Werle S., Metody intensyfikacji produkcji biogazu z osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2012, pp. 10-18.
 37. Bucała A., Werle S., Metody zgazowania osadów ściekowych - perspektywa rozwoju, Inżynieria Środowiska w Energetyce, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2012, pp. 19-26.
 38. Korus A., Werle S., Mechanizm działania oraz rozwiązania techniczne współczesnych turbin wiatrowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2012, pp. 63-70.
 39. Kubicka S., Werle S., Badania nad zmniejszenie emisji NOx z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, 2012, pp. 83-94.
 40. Werle S., Wilk R.K., Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych, Rynek Gazu 2012, Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kapronia, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2012, pp. 95-103.
 41. Werle, S.; Wilk, R.K., An experimental research on the influence of the main properties on syngas composition, Editor: Markoš, J., The 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 21 ? 25, 2012,  pp. 1293?1301. 
 42. Bargiel P., Sosfa S., Werle S., Wykorzystanie etanolu w energetyce zawodowej do zasilania elektrowni gazowo-parowych z wykorzystaniem systemu LPP, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 1-9.
 43. Kubicka S., Niestrój M., Werle S., Gaz ze zgazowania osadów ściekowych jako paliwo reburningowe, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 10-18.
 44. Węcławik Ł., Werle S., Wielowariantowa analiza systemu ogrzewania w domu jednorodzinnym, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 28-37.
 45. Śmietanka S., Werle S., Materiały żarowytrzymałe w energetyce, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 38-48.
 46. Strzępa M., Werle S., Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania kotłów na biomasę w ogrzewnictwie indywidualnym, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 49-54.
 47. Werle S., Influence of the composition of the sewage sludge gasification derived syngas on the efficiency of the reburning process, Thermodynamics in Science in Technology, L. Bogusławski (edt.), Poznań 2011, pp. 991-998.
 48. Werle S. Wilk R.K., Theoretical analysis of the sewage sludge gasification process, Thermodynamics in Science in Technology, L. Bogusławski (edt.), Poznań 2011, pp. 999-1007.
 49. Werle S., Study on the reburning process of sewage sludge-derived syngas, Editor: Markoš, J., In Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 2011, pp. 1353?1362.
 50. Werle S., Wilk R.K., Analiza przydatności gazu ze zgazowania osadów ściekowych w gazownictwie, Rynek Gazu 2011, Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kapronia, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2011, pp. 111-120.
 51. Bargiel P., Kubicka S., Niestrój M., Sosfa S., Werle S., Zastosowanie biomasy we współczesnej energetyce jako szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego, Rola dokonań studentów a możliwości sukcesu po zakończeniu studiów, Monografia 2011 pod red. Marcina Kuczera, Kraków 2011, pp. 33-38.
 52. Buczyński R., Szlęk A., Werle S., Bek P., Gądek M., Kubica R., Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego kotłów rusztowych, Politechnika Śląska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Zakład Kotłów i Wytwornic pary, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-techniczna 2009, Modernizacja Kotłów Rusztowych, Szczyrk 2009, pp. 9-15.
 53. Werle S., Wilk R.K., Study on HTAC technology with gaseous fuels, Współczesne probelmy energetyki gazowej i gazownictwa, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2009, pp. 475-488.
 54. Werle S., Wilk R. K., Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej Tom I, vol. 58, Lublin 2009, pp. 339-346.
 55. Werle S., Wilk R.K., Samozapłon paliw gazowych w utleniaczu o różnym składzie podgrzanym do wysokiej temperatury, Termodynamika w nauce i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2008,  tom. II,  pp. 536-541.
 56. Werle S., Wilk R. K.,  Eksperymentalno - obliczeniowa analiza procesu samozapłonu paliw gazowych w warunkach HTAC, Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków 2007, pp. 749-761.
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Zbigniew Buliński, Helcio R.B. Orlande, Tomasz Krysiński, Łukasz Ziółkowski, Sebastian Werle: Application of Aproximation Error Model for Bayesian Estimation of Flow parameters in Porous Medium
 2. Nyakuma B.B., Magdziarz A., Werle S., Physicochemical, thermal and kinetic characteristic of sewage sludge as a fuel, The 25th Central European Conference ECOpole'16 Zakopane, 05-08 październik 2016, 61 (on CD-ROM)
 3. Nyakuma B.B., Magdziarz A., Werle S., Current status, challenges and prospects of sewage sludge valorization for clean energy generation in Poland, The 25th Central European Conference ECOpole'16 Zakopane, 05-08 październik 2016, 62 (on CD-ROM)
 4. Werle S., Bisorca D., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Physicochemical properties of the solid and liquid waste products from the heavy metal contaminated energy crops gasification process, The 25th Central European Conference ECOpole'16 Zakopane, 05-08 październik 2016, 101 (on CD-ROM)
 5. Dudziak M., Werle S., Grübel K., Ocena stopnia zanieczyszczenia wysuszonych osadów ściekowych oraz stałych produktów ich zgazowania metodą spektroskopii podczerwieni, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Bielsko-Biała, 16-18 listopada 2016r, 27
 6. Werle S., Ziółkowski Ł., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Właściwości fizyczno-chemiczne stałych i ciekłych produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych zanieczyszczonych metalami ciężkimi, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Bielsko-Biała, 16-18 listopada 2016r, 88
 7. Buliński Z., Krysiński T., Werle S., Ziółkowski Ł., Mathematical modeling of biomass drying process in a fixed bed, 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2016, 14-16 September 2016, Katowice, p. 1009-1017.
 8. Tańczuk M., Junga R., Werle S., Chabiński M., Ziółkowski Ł., Experimental analysis of the fixed bed gasification process of the mixtures of the chicken manure with biomass, 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2016, 14-16 September 2016, Katowice, p. 1019-1029.
 9. Buliński Z., Krysiński T., Werle S., Ziółkowski Ł., Mathematical modelling of biomass gasification in a small fixed bed reactor, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Egineering, ECOMAS Congres 2016, 5-10 June 2016, Crete Island
 10. Krzyżak J., Pogrzeba M., Hebner A., Ratman-Kłosińska I., Werle S., The use od energy crop species for phytoremediation of heavy metal contaminated sites, 18th International Conference Heavy metals in the environment, 11-15.09.2016, Ghent, p. 267-268.
 11. Werle S., Petre A., Bisorca D., Ziółkowski Ł, Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman - Kłosińska I, Burnete D., Phytoremediation driven energy crops as a methods of ecological assessment of heavy metal degraded areas, XIX International Conference - Waste Recycling, Kraków, 22-23 October, 2015, p. 16
 12. Werle S., Sewage sludge-to-energy management in eastern Europe: a Polish perspective, XIX International Conference - Waste Recycling, Kraków, 22-23 October, 2015, p. 22
 13. Bisorca D., Werle S., Pahopol A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Cost benefits analysis of HMC biomass gasification as local energy carrier, Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015, 21-22.
 14. Werle S., Dudziak M., Occurrences of unfavorable phenomenon during phenol adsorption onto sewage sludge solid gasification by-products, The 24rd Central European Conference ECOpole'15 Jarnołtówek, 14-17 październik 2015, 67-68 (on CD-ROM).
 15. Werle S., Usage of the concentrated solar energy in the biomass pyrolysis process, The 24rd Central European Conference ECOpole'15 Jarnołtówek, 14-17 październik 2015, 86 (on CD-ROM).
 16. Uchman W., Werle S., Skorek - Osikowska A., Energy crops as a local energy carrier, The 24rd Central European Conference ECOpole'15 Jarnołtówek, 14-17 październik 2015, 84 (on CD-ROM).
 17. Werle S., Pahopol A.,Bisorca D., Ziołkowski Ł., Szlęk A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Phytoremediation as an effective method to remove heavy metals from contaminated area. Part I: Laboratory test results of the gasification on heavy metal contaminated energy crops, Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015, 203-204.
 18. Werle S., Pahopol A.,Bisorca D., Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Phytoremediation as an effective method to remove heavy metals from contaminated area. Part II: TG/FTIR analysis results of the gasification of heavy metal contaminated energy crop, Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015, 205-206.
 19. Pahopol A., Bisorca D., Werle S., Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosińska I., Burnete D., Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier - lab test results of the 1st year biomass feedstock and solid gasification residues properties,  Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015, 137-139.
 20. Ratman-Kłosińska I., Pogrzeba M., Krzyżak J., Płaza G., Hebner A., Cania B., Powałowski S., Schloter M., Werle S., Burnete D., Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier. An introduction to Phyto2Energy Project, Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015, 163-164.
 21. Werle S., Measurements of the laminar flame speed of the sewage sludge gasification gases, Proceedings of the 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS 2015, Pau, 29.06-03.07.2015, 1-7.
 22. Werle S., Numerical analysis of the laminar flame speed of low calorific gas, Proceedings of the 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS 2015, Pau, 29.06-03.07.2015, 1-8.
 23. Werle S., Sewage sludge gasification process for clean and sustainable environment, 14th World Renewable Energy Congress, Bucharest, Romania, 08-12.06.15, 1.
 24. Werle S., Gasification as a method of the sewage sludge management - evaluation of the possibility of the produced gas usage as a fuel, II International Scientific and Technical Conference. Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects, Kyiv, 8-11, October, 2014, p.33.
 25. Werle S., Dudziak M., Evaluation of the quality and toxicity of the dried sewage sludge and by-products generated during the dried sewage sludge gasification, II International Scientific and Technical Conference. Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects, Kyiv, 8-11, October, 2014, p.34.
 26. Werle S., Gasification as a method of the sewage sludge management - evaluation of the possibility of the produced gas usage as a fuel, The 23rd Central European Conference ECOpole'14 Jarnołtówek, 15-18 październik 2014, no 92 (on CD-ROM).
 27. Werle S., Dudziak M., Evaluation of the contamination of liquid waste-products generation after dried sewage sludge gasifiction process, The 23rd Central European Conference ECOpole'14 Jarnołtówek, 15-18 październik 2014, no 93 (on CD-ROM).
 28. Werle S., Dudziak M., Ecological risk of dried sludge gasification process, 9th Conference of Sustainable Developement of Energy, Water and Environment System, SDEWES, Venice-Istanbul, 2014, 48 (electronic verssion)
 29. Werle S., The effect of the addition of the gaseous biofuel on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) emission in small capacity coal-fired boiler, 9th Conference of Sustainable Developement of Energy, Water and Environment System, SDEWES, Venice-Istanbul, 2014, 226 (electronic verssion)
 30. Werle S., Kubicka S., Bisorca D., Rugiubei A., Phyto2Energy - phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier - general overview, WCC Central and Eastern Europe Energy Forum, 12th edition, Foren 2014, 22-23 June, 2014, Bucharest, Romania.
 31. Pogrzeba M., Krzyżak J., Ratman-Kłosinska I, Płaza G., Hebner A., Ziegler K., Werle S., Schloter M., Górska M., Burnete D., Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii - projekt Phyto2Energy, VIII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 6-8 października, 2014, Ustroń.
 32. Werle S., The effect of sewage sludge gasification gas reburning on nitrogen oxides emission, International Scientific and Technical Conference Water Tratment technologies - Technical, biological and ecological aspects, Kyiv, 03-05 December, 2013, pp. 114-115.
 33. Werle S., Dudziak M., Occurence and fate of inorganic and trace organic contaminants in the sewage sludge - gasification - ash system, International Scientific and Technical Conference Water Treatment technologies - Technical, biological and ecological aspects, Kyiv, 03-05 December, 2013, pp. 115-116.
 34. Werle S., Study on the algae and other types of unconventional biomass in gasification proces, The 22nd Central European Conference ECOpole'13 Jarnołtówek, 23-26 październik 2013, no 107 (on CD-ROM).
 35. Werle S., Dudziak M., Chemical analysis of impurity level of the dried sewage sludge and solid waste-products after gasification process, The 22nd Central European Conference ECOpole'13 Jarnołtówek, 23-26 październik 2013, no 108 (on CD-ROM).
 36. Werle S., Dudziak M., Evaluation of toxicity analysis of sewage sludge and gasification waste-products using microtox test, The 22nd Central European Conference ECOpole'13 Jarnołtówek, 23-26 październik 2013, no 109 (on CD-ROM).
 37. Werle S., Wilk R.K., NOx emission reduction through system integration: gasification reactor-small capacity coal fired boiler, The 22nd Central European Conference ECOpole'13 Jarnołtówek, 23-26 październik 2013, no 110 (on CD-ROM).
 38. Werle S., High temperature Air gasification (HTAG) process of sewage sludge - inflyuence of the gasification agent temperature on the producer gas composition,  The 28th International Conference of Solid Waste technology and Management, March 10-13, 2013, Philadelfia, PA, pp. 496-503.
 39. Werle S., Influence of the operating contitions on sewage sludge gasification process in fixed bed gasifier, The 28th International Conference of Solid Waste technology and Management, March 10-13, 2013, Philadelfia, PA, pp. 889-899.
 40. Werle S., Współspalanie osadów i odpadów w energetyce zawodowej, Międzynarodowa Konferencja Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Bielsko-Biała, Wiedeń, 23-25 stycznia 2013, pp. 57-70.
 41. Werle S., Michczyńska A., Michczyńska M., Uchman W., Innowacyjna technologia zgazowania osadów ściekowych przy użyciu gorącego czynnika zgazowującego - możliwości i doświadczenia, IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Metody zagospodarowania osadów ściekowych, Starachowice - Kozienice, 11-12 lutego 2013, pp. 71-78.
 42. Werle S., Michczyńska A., Michczyńska M., Uchman W., Energetyczne wykorzystanie biomasy z alg i innej biomasy niekonwencjonalnej - potencjał oraz doświadczenia, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Srodowiska w Energetyce, Katowice, 25-26 lutego 2013, pp. 40-47. 
 43. Werle S., Theoretical and experimental investigation of sewage sludge gasification process in a fixed bed reactor, Energetyka 2012, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 7-9 listopada, 2012. Katalog okolicznościowy, p.107.
 44. Werle S., Sewage sludge gasification: theoretical and experimental investigation, 4th International Conference on Advances in Sustainable Sewage Sludge Management, Szczyrk, December 3-5, 2012, p. 115.
 45. Werle S., Potencjał i własności granulatów osadów ściekowych jako niekonwencjonalnego źródła energii, XVII International Science and Technology Conference on Prevention of Environmental Pollution, Changes and Degradation, Szczyrk, November 15-16, 2012, p. 75.
 46. Werle S., Sewage sludge as environmental friendly energy source, The 21st Central European Conference ECOpole'12, Zakopane, 10-13 październik 2012, no 126 (on CD-ROM).
 47. Werle S., Zgazowanie osadów ściekowych - doświadczenia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej na tle innych instalacji, VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Suszenie i Termiczne Przekształcanie Osadów Ściekowych, Warszawa, 19-21 września 2012, pp. 81-89.
 48. Werle S., Wilk R.K., Sewage sludge gasification process: Influence of the main properties of fuel on syngas composition, 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, May 9-13, 2012, Coimbra, Portugal, p. 107.
 49. Werle S., Wilk R.K., Experimental investigation of the sewage sludge gasification process in the fixed bed gasifier, 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and the 15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2012, August 25-29, 2012, Prague, Czech Republic, pp. 1 (full text on CD-ROM)
 50. Werle S., Ecological-benefits analysis of using sewage sludge as an alternative fuel in power engineering, 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, May 9-13, 2012, Coimbra, Portugal, p. 106.
 51. Werle S., Zgazowanie jako perspektywiczny proces termicznego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, III ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Metody zagospodarowania osadów ściekowych, Chorzów, 13-14 lutego 2012, pp. 27-38.
 52. Werle S., Zgazowanie jako proces termicznego wykorzystania osadów ściekowych., V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, Kielce, 14-16 września 2011, pp. 136-149.
 53. Werle S., Investigation on the reburning process using sewage sludge-derived syngas for NOx and CO2 emission control, VIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 25-29, 2011, Dubrovnik, Croatia, pp. 380-381.
 54. Werle S., Ksiądz A., Szwedo I., Experimental investigation of flammable properties of municipal sewage sludge, VIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 25-29, 2011, Dubrovnik, Croatia, pp. 451.
 55. Werle S.,Theoretical analysis of the sewage sludge gasification and co-combustion of the product gas, International Conference on Carbon Reduction Technologies Care Tech 2011,, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 19-22 September 2011, red. Andrzej Ksiądz, Sebastian Werle, 2011, pp. 150.
 56. Werle S., Prediction of syngas composition during gasification of sewage sludge by equilibrium calculation, International Conference on Carbon Reduction Technologies Care Tech 2011,, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 19-22 September 2011, red. Andrzej Ksiądz, Sebastian Werle, 2011, pp. 149.
 57. Kubica K., Jewiarz M., Szlęk A., Werle S., Kubica R., Mokrosz W., The influence of kaolin on the straw combustion parameters in grate boilers, International Conference on Carbon Reduction Technologies Care Tech 2011,, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 19-22 September 2011, red. Andrzej Ksiądz, Sebastian Werle, 2011, pp. 137.
 58. Werle S., Study on the reburning process of sewage sludge-derived syngas, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 23-27 2011, pp. 258.
 59. Werle S., Wilk R.K., Energetyczne wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych - możliwość czy konieczność?, Materiały VIII Ekoenergetycznej Konferencji Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszone, Gliwice 17 VI 2011, pp. 14-25.
 60. Werle S., Wilk R.K., Reburning potential of gas from the sewage sludge gasification process, XXI-st International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje, Poland, September 14-17, 2010, pp. 126.
 61. Werle S., Wilk R.K., Low hydrocarbon ignition delay times investigation in high temperature oxidizers, 8th International Symposium on High Temperature Air Combustion and Gasification (HiTACG 2010), Poznań, Poland, July 5-7, 2010, pp. 217-221. 
 62. Werle S., Technologie termicznego zagospodarowania osadów ściekowych, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Woda, ścieki i odpady w przemyśle, 13-14 września 2010, Wrocław, pp. 15-23.
 63. Werle S., Wilk R.K., A constant-volume bomb and co-flow reactor investigation of ignition phenomenon of hydrocarbon fuels in high temperature oxidizer, 22nd International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Foz do Iguacu, Brazil, August 31-September 3, 2009, pp.94.
 64. Werle S., Wilk R.K., Study on the new aspects in HTAC combustion technology with gaseous fuels, 4th European Combustion Meeting, April 14-13 2009, Vienna, Austria, pp.31.
 65.  Wilk R., Kubica K., Szlęk A., Werle S., Czyste technologie pozyskiwania energii z węgla oraz perspektywy spalania bezpłomieniowego, Materiały Konferencyjne III Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie Spalania Węgla i Paliw Odpadowych, Szczyrk 26-28 listopada 2008, pp. 211-219.
 66. Werle S., Wilk R.K., The effect of temperature oxidizer and volumetric composition of oxidizer on the autoignition parameters of gaseous fuels: an experimental and computational analysis, 32nd International Symposium on Combustion, Montreal, Canada, August 3-8, 2008. 
 67. Schaffel N., Werle S., Szlęk A., Wilk R.K., Hustad J.E., Experimental investigations of partially premixed flames, 21st Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Gliwice-Kraków, June 24-27, 2008, pp. 921-928.
 68. Werle S., Wilk R.K., Autoignition of gaseous fuels in various oxidizer volumetric composition in high temperature conditions, 21st Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Gliwice-Kraków, June 24-27, 2008, pp. 831-837.
 69. Wilk R. K, Werle S., Spalanie paliwa gazowego w wysokotemperaturowym utleniaczu, XI Krajowa Konferencja Gazterm 2008, Międzyzdroje, 19-21 maja 2008, pp. 143-153.
 70. Werle S., Wilk R. K. , Identification of selected parameters on the gasoeus fuels autoignition process for various volume composition of high temperature air, High Temperature Air Combustion and Gasification (HiTACG 2008), Phukhet, Thailand, January 13-16, 2008, pp. 90.
 71.  Werle S., Wilk R. K., Identification of selected parameters on the self-ignition process of gasoeus fuels at high temperature air, Fifth Mediterranean Combustion Symposium, Monastir, Tunisia, September 9-13, 2007, pp. 85-86.
 72. Werle S., Wilk R. K., A self-ignition process under high temperature oxidizer conditions for methane-air and propane-air mixtures, XX-th International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, September 3-5, 2007, pp. 18-22.
 73. Werle S., Wilk R. K., Szlęk A. , A combined experimental/computational study on autoignition process of methane at high-temperature oxidizer, 20th Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Padova, Italy, June, 25-28, 2007, pp. 541-548.
 74. Wilk R. K., Werle S. , The experimental investigation of methane autoignition process at high-temperature oxidizer, 19th International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Aghia Pelagia, Kreta, Grecja, 12-14.07.2006, pp. 255-261.
 75. Wilk R. K., Werle S.,  Researches of autoignition temperature in high-temperature oxidizer during natural gas combustion, First Baltic Combustion Meeting,  Warszawa, 27-29.11.2005, pp. 79-93
 76. Werle S., Wilk R. K. , Badanie procesu samozapłonu paliwa gazowego w warunkach superwysokiego podgrzania utleniacza, XIX Zjazd Termodynamików, Sopot, 5-8.09.2005, pp. 397-398
 77. Werle S., Wilk R. K. , Analysis of gas fuel autoignition process in high-temperature oxidizer, XIX International Symposium on Combustion Processes, Wisła, 30.08-2.09 2005,
Udzielone Patenty
 1. Patent nr P-397225 na podstawie zgłoszenia patentowego z dnia 2 grudnia 2011, Instalacja zgazowania biomasy a zwłaszcza osadów ściekowych
Unpublished research/Niepublikowane prace
 1. Werle S., Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych, Prezentacja pracy habilitacyjnej, Zebranie Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych ?ródeł Energii, 26 XI 2013r.
 2. Werle S., Bezpośrednie oraz pośrednie (na drodze zgazowania) współspalanie osadów ściekowych w energetyce, II Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej, Kraków, 04 VI 2013r.
 3. Werle S., Termiczne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych, Seminarium Technologie Ochrony Środowiska sprzyjające poprawie efektywności energetycznej w zakresie budowy oferty Klastra. Efektywność Energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej, Sosnowiec, 25 X 2012.
 4. Werle S., Wilk R.K., Study on the gaseous fuels ignition phenomenon in high temperature oxidizer, Prezentacja podczas GERG Academic Network Event, Kopenhaga, 12-13 V 2011
 5. Werle S., ITT Cobustion Group, fields of interest presentation and collaboration possibilities, Narodowe Centrum Badawcze Finlandii, Jyvaskyla, 25 I 2011
 6. Werle S., Opracowanie literaturowe stanu wiedzy w zakresie energetycznego wykorzystania słomy zbożowej oraz założeń przeprowadzenia bilansowych testów pilotażowych w PEC Lubań, Raport z realizacji Projektu  "Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania", 01 X 2010-30 XI 2010
 7. Werle S., Wstęp do termicznego zagospodarowania osadów ściekowych, Prezentacja obszaru badawczego związanego z realizacją pracy habilitacyjnej, Zebranie Naukowe ZTSiSS, Gliwice 26 X 2010
 8. Ksiądz A., Szlęk A., Werle S., Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn: Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja OP-230 nr 4, 2010
 9. Werle S., Przygotowanie materiałów konstrukcyjnych do testów podatności do korozję, Raport z realizacji Projektu  "Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania", 02 I 2010 - 31 I 2010
 10. Werle S., Światowe zasoby energetyczne, materiały szkoleniowe - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, 2010
 11. Werle S., Stechiometria spalania, materiały szkoleniowe - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, 2010
 12. Werle S., Spalanie paliw w kotle rusztowym, materiały szkoleniowe - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, 2009
 13. Werle S., Straty energii w kotle i sposoby ich ograniczania, materiały szkoleniowe - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, 2009
 14. Werle S.,  Badania spalania biomasy - studium wstępne, Prezentacja podczas spotkania roboczego członków Konsorcjum realziującego Projekt  "Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania", Gliwice 4 XI 2009
 15. Szlęk A., Werle S., Buczyński R., Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza spalania w kotle rusztowym PEC Gliwice, Praca naukowo-badawcza, 2009
 16. Szlęk A. (kierownik), Wilk R. K., Werle S., Badania procesu zapłonu i spalania paliw gazowych w utleniaczu o wysokiej temperaturze, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Raport z Grantu badawczego, XI 2008
 17. Werle S., Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu o wysokiej temperaturze, Zebarnie Sekcji Spalania komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Kraków 22 X 2008
 18. Werle S., Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu o wysokiej temperaturze, Praca doktorska, 26 IX 2008,
 19. Werle S., Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu o wysokiej temperaturze, Prezentacja Rozprawy Doktorskiej, Zebranie ZTSiSS, 27 listopada 2007, 
 20. Schaffel N., Werle S., Szlęk A., Wilk R. K., Hustad J. E., Experimental investigations of partially premixed flames. Report, Environmental Gas Management Research Infrastructure ENGAS-RI, Trondheim, Norway, 2007
 21. Wilk R.K., (kierownik), Szlęk A., Misztal T., Zajdel A., Malczyk K., zieliński Z., Werle S., Badania procesu spalania oleju opałowego przy superwysokim podgrzewaniu powietrza, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Raport z Grantu badawczego, 2005
 22. Werle S., Badanie granic samozapłonu paliwa gazowego w warunkach HTAC, Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Instytutu Techniki Cieplnej, 20 stycznia 2004.

 

 

Proceedings of XXII International Symposium on Combustion Processes, Hucisko, 22.09-25.09.2015,