Konsultacje w semestrze letnim / Students hours in summer semester 2009/2010
  • wt /Tue.13-14
  • śr /Wed 12 -13
  • śr /Wed 13-14
Wykłady w semestrze letnim / Lectures in summer semester 2007/2008
Prace dyplomowe

Tematyka prac dyplomowych:

 

1. Badania i analiza warunków oziębiania przestrzeni chłodzonej z wykorzystaniem kriocieczy

 

2. Badania i ocena energetyczna oraz ekologiczna sprężarkowego parowego urządzenia chłodniczego

 

3. Ocena możliwości zastosowania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego

 

4. Analiza wpływu parametrów charakterystyki energetycznej budynku na wskaźniki jego oceny  
           energetycznej