Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Kierownik i główny wykonawca projektu N 512 1636 33 Badania owiewowo-kriogenicznej metody oziębiania produktów w komorach chłodniczych, 2007-2010
  • Wykonawca projektu 4T10B01025, Periodyczne zamrażanie produktów o dużej zawartości wody a zwłaszcza produktów spożywczych, 2003-2006
  • Wykonawca projektu 8T10B1418, Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej przy stosowaniu technik chłodniczych, 2002
  • Wykonawca projektu 8T10B03714, Analiza przepływu ciepła i masy w warunkach działania pola elektrycznego, 2000