Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. Gazda W.: Analiza hybrydowego systemu chłodniczego do owiewowo-kriogenicznego chłodzenia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,(ISBN 978-83-7880-157-3), (2013).
 2. Kozioł J., Wystemp E., Nadziakiewicz J., Gazda W. Laboratorium z chłodnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (2002).
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 1. Gazda W,,Stanek W.: Energy and enviromental assesment of integrated biogas trigeneration and photovoltaic plant as more sustainable industrial system. Applied Energy, 169 (2016) 138-149. 
 2. Stanek W., Gazda W., Kostowski W.: Thermo-ecological assessment of CCHP (combined cold-heat-and-power) plant supported with renewable energy. Energy, 92 (2015) 279-289.
 3. Uson S., Kostowski W., Stanek W., Gazda W.: Thermoecological cost of electricity, heat and cold generated in a trigeneration module fuelled with selected fossil and renewable fuels. Energy, 92 (2015) pp.308-319.
 4. Kozioł J., Gazda W.: Nowe aplikacyjne propozycje w zakresie chłodnictwa, Czasopismo INSTAL, 359(2) (2015), pp.54-57.
 5. Gazda W., Stanek W.: Influence of power source type on energy effectiveness and environmental impact of cooling system with adsorption refrigerator. Energy Convers. Manage., 87 (2014) 1107-1115.
 6. Stanek W., Gazda W.: Exergo-ecological evaluation of adsorption chiller system. Energy, 76 (2014) pp. 42-48.
 7. Gazda W.: Application possibilities of the strategies of the air blast-cryogenic cooling process. Energy, 49 (2013) pp.532-541.
 8. Gazda W., Kozioł J.: The estimation of energy efficiency for hybrid refrigeration system. Applied Energy,  101 (2013) pp.49-57.
 9. Kozioł J.,Gazda W., Wilżyński Ł. Energy efficiency for the transcritical compression CO2 cycle with the use of the ejector as the first stage of the comoression. Archives of Thermodynamics, 31 (2010), pp.61-69.
 10. Gazda W. Techniki kriogenicznego chłodzenia i zamrażania. Przemysł Spożywczy, (2010), pp.26-30.
 11. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Przykłady zastosowania metod numerycznych w inżynierii procesów chłodniczych, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 7 (2007), pp. 62-65.
 12. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Innowacyjne wykorzystanie chłodnictwa w przemyśle, Chłodnictwo, 7 (2007), pp.62-65.
 13. Gazda W., Kozioł J. Dynamiczny model komory chłodniczej do schładzania i zamrażania mięsa, Chłodnictwo, 1-2 (2006), pp.52-56.
 14. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Zastosowanie ziębiarek absorpcyjnych w chłodnictwie przemysłowym, Chłodnictwo, 10 (2005), pp. 8-12.
 15. Kozioł J., Gazda W. Czynnik ziębniczy a efektywność instalacji klimatyzacyjnych z agregatami sprężarkowymi, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 6 (2004), pp. 48-51.
 16. Gazda W., Tasak M. Wybrane aspekty wykorzystania ciepła odpadowego ze skraplacza urządzenia chłodniczego do przygotowania c.w.u., Technika Chłodnicza i Klimatyzacja, 11 (2002), pp.28-42.
 17. Kozioł J., Gazda W. Badania teoretyczne i eksperymentalne nad wpływem parametrów powietrza na efekty owiewowego zamrażania produktów, Chłodnictwo, 9 (2002), pp.4-9.
 18. Kruczek T., Gazda W., Kruczek B. Zastosowanie termowizji w badaniach przemyslowych instalacji chłodniczych, Gospodarka Paliwami i Energią, 11 (2002), pp 13-14.
 19. Kozioł J., Gazda W., Szega M. Teoretyczno-empiryczna charakterystyka energetyczna chłodni mokrych, Archiwum Energetyki, 1-2 (2001), pp. 47-56.
 20. Kozioł J., Gazda W. Przykłady wodnego chłodzenia łukowych pieców elektrycznych, Gospodarka Paliwami i Energią, 12 (2001), pp.12-14.
 21. Kozioł J., Gazda W. Efekty ekonomiczne związane ze sposobem schładzania i zamrażania mięsa wołowego. Chłodnictwo, 11 (2000), pp.30-34.
 22. Kozioł J., Gazda W. Analiza ziębiarkowego wspomagania systemu chłodzenia wody przemysłowej wyposażonego w cgłodnie wentylatorowe, Chłodnictwo, 8 (2000), pp.
 23. Kozioł J., Gazda W. Doświadczenia związane z zastosowaniem różnicowej metody obliczeń numerycznych w chłodnictwie, Chłodnictwo, 1 (2000), pp. 40-45.
 24. Kozioł J., Gazda W. Wpływ czynników eksploatacyjnych na sprawność obiegów jednostopniowych ziębiarek sprężarkowych, Chłodnictwo, 2 (2000), pp.14-18.
 25. Kozioł J., Gazda W. Optymalizacja układu wykorzystania energii odpadowej w hutnictwie do celów grzejnych i ziębniczych, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 1 (1997), pp.
 26. Gazda W.: Wpływ dokładności określenia parametrów fizycznych produktów spożywczych na przebieg przykładowych procesów chłodniczych, Chłodnictwo, 1 (1997), pp.
 27. Kozioł J., Gazda W. Ocena efektywności techniczno-ekonomicznej stosowania alternatywnych czynników ziębniczych w ziębiarkach sprężarkowych, Chłodnictwo, 2 (1997), pp.
 28. Kozioł J., Gazda W. Celowość zastosowania amoniakalnej ziębiarki absorpcyjnej do wykorzystania przemysłowej energii odpadowej, Technika Chłodnicza i Klimatyzacja, 5 (1996), pp.188-192.
 29. Kozioł J., Gazda W. Niekonwencjonalne wykorzystanie energii odpadowej w hutnictwie przy zastosowaniu ziębiarek absorpcyjnych, Kwartalnik Naukowo-Techniczny Huty Katowice S. A., 1 (1996), pp.
 30. Kozioł J., Gazda W. Charakterystyka energetyczna amoniakalnej ziębiarki absorpcyjnej, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., 124 (1995), pp. 197-208.
Conference papers/Artykuły konferencyjne
  1. Kozioł J., Gazda W.: Nowe aplikacyjne propozycje w zakresie chłodnictwa.Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice:Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, pp. 65-66.
  2. Gazda W., Stanek W.: Influence of power source type on energy and ecological effectiveness of cooling system with adsorption refrigerator, Proc. Conf. SDEWES 2013 - 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, Book of abstracts, Dubrovnik, 2013.
  3. Stanek W., Gazda W.: Exergo-ecological evaluation of adsorption chiller system, Proc. Conf. SDEWES 2013 - 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, Book of abstracts. Dubrovnik, 2013.
  4. Gazda W.: Application possibilities of the strategies of the air blast-cryogenic cooling process, Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012.
  5. Gazda W.: Experimental studies of the operating parameters of the hybrid cooling system for the simulation of the cooling process in the chamber.13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, pp. 189-193.
  6. Gazda W., Kozioł J.: Analiza wpływu obciążenia komory na koszt zamrażania w procesie owiewowym, kriogenicznym oraz owiewowo-kriogenicznym. XLII Dni Chłodnictwa. Konferencja naukowo-techniczna, Poznań, Systherm, 2011, pp. 67-76.
  7. Gazda W., Kozioł J.: The estimation of energy efficiency for hybrid refrigeration system, 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. SDEWES, Dubrovnik, Book of abstracts. Eds: Z. Guzowić [et al.]. Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2011, pp.306.
  8. Gazda W., Kozioł J.Ocena energetyczna chłodzenia owiewowo-kriogenicznego, Konferencja Współczesne Urządzenia i Technologie Energetyczne ,Kraków, 2010, pp.743-752.
  9. Gazda W., Sachajdak A. Analiza warunków przepływu ciepła w komorze chłodniczej z zastosowaniem modelowania CFD, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Międzyzdroje-Szczecin, 2010, pp.201-208.
  10. Gazda W., Jozioł J. Teoretyczno-eksperymentalny model matematyczny chłodnicy powietrza z uwzględnieniem dynamicznego procesu powstawania szronu. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Międzyzdroje-Szczecin, 2010, pp.193-200.
  11. Gazda W. Stanowisko do badań nad procesem owiewowo-kriogenicznego chłodzenia, XLI Dni Chłodnictwa, Poznań, Polska, 2009, pp. 59-68.
  12. Gazda W. Kozioł J. Pomiarowa metoda wyznaczenia charakterystyki temperaturowo-czasowej ukladu chłodnica powietrza -komora chłodnicza, XLI Dni Chłodnictwa, Poznań, Polska, 2009, pp. 69-74.
  13. Gazda W. Experimental time-temperature characteristics of air blast cryogenic freezing systems, Proceedings of ECOS 2009, Foz de ,Iguacu, Brazil, August 31-september 3, 2009, pp. 825-837.
  14. Kozioł J. Gazda W. Thermodynamic and economic analysis of air blast freezing aplication for the realization of food freezing, Proceedings of XL Refrigeration's Days International Conference, Poznań, Poland, 2008, pp. 299-308.
  15. Kozioł J. Gazda W. Dimensionless factors in the analysis of economic effectiveness of absorption refrigeration system, Proceedings of ECOS 2008, Kraków-Gliwice, Poland, June 24-27 2008, , pp. 451-456.
  16. Gazda W. Identification of operating parameters in the air-blast-cryogenic freezing procesess, Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC 2008, Sinaia, Romania, 2008, pp. 191-194.
  17. Gazda W. Analiza warunków zastosowania owiewowej oraz kriogenicznej techniki zamrażania, XXXIX Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2007,
   pp. 119-129.
  18. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Przykłady zastosowania metod numerycznych w inżynierii procesów chłodniczych, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin-Darłówko, 2007, pp. 49-64.
  19. Gazda W., Kozioł J., Banasiak K. Krystalizacja lodu w warunkach zmiennej temperatury, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin-Darłówko, 2007, pp. 453-460.
  20. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Zastosowanie własnych i komercyjnych programów obliczeniowych do analiz procesów chłodniczych, XXXVIII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2006, pp. 109-116.
  21. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Jakościowa różnica w strukturze produktu podczas oscylacyjnego i periodycznego procesu chłodniczego, XXXVIII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2006, pp. 103-108.
  22. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Przykłady innowacyjnego wykorzystania chłodnictwa w przemyśle, XXXVIII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2006, pp. 93-102.
  23. Gazda W.: Ocena celowości odzysku ciepła skraplania czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych, XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005, pp.177-179.
  24. Gazda W., Wrożyna S.: Wykorzystanie zamkniętego układu osuszania powietrza do celów technologicznych, XXXVII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2005, pp.87-94.
  25. Banasiak K., Gazda W., Kozioł J. Wyniki badań eksperymentalnych wpływu procesu zamrażania na wzrost kryształów lodu w produkcie, XXXVII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2005, pp. 123-130.
  26. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Ograniczenia techniczne i ekonomiczne stosowania ziębiarek absorpcyjnych w klimatyzacji kopalń, XXXI Dni Techniki ROP 2005, Rybnik, 2005, pp. 9-16.
  27. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K., Szydło A. Krystalizacja wody w produktach a ich periodyczne zamrażanie, Kongres Nauki Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005, pp. 231-239.
  28. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K., Żak S. Stanowisko do badań nad wpływem sposobu zamrażania wody na kształt kryształów lodu, XXXVI Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 2004, pp. 121-126.
  29. Gazda W., Kozioł J. : Wybrane problemy immersyjnego i owiewowego zamrażania produktów spożywczych, XXXV Dni Chłodnictwa, Rydzyna, 2003, pp.97-104
  30. Kozioł J., Gazda W., Kruczek T. Steam generation in additional recovery installations and possibilities of its application for the production of electric energy, heat and cold in exemplary ironworks, 8th International Scientific Conference -Energy transformations in indastry, Acta Metallurgca Slovaca, 8, 2002, pp.91-96.
  31. Gazda W., Tasak M. Efektywność wykorzystania ciepła odpadowego ze skraplacza urządzenia chłodniczego do przygotowania c.w.u., XXXIV Dni Chłodnictwa, Poznań, 2002, pp.91-100.
  32. Kozioł J., Gazda W., Kruczek T. Racjonalizacja eksploatacji systemu chłodzenia pieców przemysłowych, X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych, Poraj, 2002, pp.129 - 134.
  33. Kozioł J., Gazda W. Analiza czynników wpływających na efektywność absorpcyjnych agregatów chłodniczych, XVIII Zjazd Termodynamików, 2002, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej – Prace Naukowe, Konferencja, z.22, pp.677-685 .
  34. Kozioł J., Gazda W., Identyfikacja czynników eksploatacyjnych wpływających na doskonałość termodynamiczną chłodziarek absorpcyjnych, VIII Konferencja Energetyków – Kierunki i sposoby oszczędzania energii - Identyfikacja i sterowanie procesów energetycznych ‘2002, Katowice, 2002,  pp.71-78.
  35. Kruczek T., Kozioł J., Gazda W., Analiza wpływu wymiany ciepła między instalacją a otoczeniem na efektywność pracy ziębiarki absorpcyjnej,VIII Konferencja Energetyków – Kierunki i sposoby oszczędzania energii - Identyfikacja i sterowanie procesów energetycznych ‘2002, Katowice, 2002, pp.85-90.
  36. Gazda W. Porównanie wybranych właściwości substancji wykorzystywanych w dwuskładnikowych zespołach sorpcyjnych urządzeń chłodniczych, VII Konferencja Energetyków, Kierunki i sposoby oszczędzania energii CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE ‘2001, Wisła, 2001, pp.43-51.
  37. Kozioł J., Gazda W. Ocena oszczędności wynikających z poprawy eksploatacji przykładowego przemysłowego systemu ciepłowniczego, IX Konferencja Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska, Gliwice-Rudy, 2001.
  38. Kozioł J., Gazda W. Optymalne warunki realizacji procesów chłodniczych, VII Konferencja Energetyków Kierunki i sposoby oszczędzania energii CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE 2001. Wisła, 2001.
  39. Kozioł J., Gazda W. Kruczek T. Wpływ nieszczelności łukowego pieca elektrycznego na eksploatację systemu odprowadzania spalin, IX Ogólnopolska Konferencja Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych, Poraj, 2001,
  40. Kozioł J., Gazda W., Kucypera St., Sikora Sł. Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła dla produktów spożywczych poddawanym technologiom chłodniczym. XXXIII Dni Chłodnictwa, Poznań, 2001.
  41. Kozioł J., Gazda W., Sikora Sł.  Wpływ parametrów powietrza na rozkład temperatury i ubytek masy w produktach przy ich owiewowym zamrażaniu, XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Gliwice-Szczyrk, 2001.
  42. Kozioł J., Gazda W. Numeryczny model przepływu ciepła w chłodnicy powietrza z uwzględnieniem powstawania szronu, XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice-Szczyrk, 2001.
  43. Kozioł J., Gazda W. Efekty ekonomiczne związane ze sposobem schładzania i zamrażania mięsa wołowego, XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań, 2000, pp.129-139.
  44. Kozioł J., Gazda W. Analiza ziębiarkowego wspomagania systemu chłodzenia wody przemysłowej wyposażonego w chłodnie wentylatorowe, VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków – Kierunki i sposoby oszczędzania energii, Woda przemysłowa 2000, Wisła, 2000, tom II, pp.39-48.
  45. Kozioł J., Gazda W. Przykłady wodnego chłodzenia łukowych pieców elektrycznych, VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków – Kierunki i sposoby oszczędzania energii. Woda przemysłowa 2000, Wisła, 2000, tom II, pp.49-55.
  46. Kozioł J., Gazda W., Szega M. Wykorzystanie zasad rachunku wyrównawczego do wyznaczania charakterystyki chłodni wody przemysłowej, VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków – Kierunki i sposoby oszczędzania energii. Woda przemysłowa 2000, Wisła, 2000, tom II, pp.57-64.
  47. Kozioł J., Gazda W. Wpływ czynników eksploatacyjnych na sprawność obiegów jednostopniowych ziębiarek sprężarkowych, XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań, 1999.
  48.  Kozioł J., Gazda W. Optymalizacja kosztów eksploatacji owiewowego procesu schładzania i zamrażania produktów spożywczych, XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane, 1999.
  49. Kozioł J., Gazda W., Doświadczenia związane z zastosowaniem różnicowej metody obliczeń numerycznych w chłodnictwie, Współczesne Problemy Techniki Chłodniczej, COCH – Kraków, 1999.
  50. Kozioł J., Gazda W. Porównanie procesu ciągłego i periodycznego oziębiania produktów spożywczych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Świeradów Zdrój,1998, pp. 487-492.
  51. Kozioł J., Gazda W. Uwarunkowania temperaturowo-czasowe powstawania ususzki w procesach chłodniczych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Świeradów Zdrój, 1998, pp. 493-498.
  52. Kozioł J., Gazda W. A comparative analysis of absorption and compression refrigerators for industrial use eficiency, VI Międzynarodowa konferencja Energy Transformations in Industry, Slovakia-Herlany, 1998, pp. 171-176.
  53. Kozioł J., Gazda W., Chwiolka J., Liszka A. Badania eksperymentalne nad wpływem zawartości wody w produkcie na jego temperaturę krioskopową oraz ususzkę, XXX Jubileuszowe Dni Chłodnictwa” Poznań, 1998, pp. 171-176.
  54. Kozioł J., Skorek J., Gazda W. Analysis of the heating and cooling procedure for materials of low thermal diffusivity, New concepts in the energy sector, Zakopane-Gliwice, 1997,
  55. Kozioł J., Gazda W. Uproszczony model matematyczny zamkniętego układu chłodzenia wody przemysłowej wyposażony w chłodnie wentylatorowe i sprężarkowe urządzenia ziębnicze, XXIX Dni Chłodnictwa, Poznań, 1997, pp.81-90.
  56. Kozioł J., Gazda W. Uwagi dotyczące sprawności energetycznej ziębiarek sprężarkowych, XXIX Dni Chłodnictwa, Poznań, 1997, pp. 91-96.
  57. Kozioł J., Gazda W. Chłodzenie łukowych pieców elektrycznych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych, Poraj, 1997,
   pp. 125 - 134.
  58. Kozioł J., Gazda W. Optymalizacja parametrów układu grzejno-ziębniczego wykorzystującego energię odpadową w piecach przemysłowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna.podarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych, Poraj, 1996, pp. 103-110.
  59. Kozioł J., Gazda W., Tomaszewski B. Analiza wpływu ususzki na przebieg procesów chłodniczych produktów spożywczych, XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg-Koszalin, 1996, Cz.II, pp. 15-24.
  60. Kozioł J., Gazda W. Badania nad efektywnością stosowania ziębiarek absorpcyjnych w układach ziębno-grzejnych, XXVII Dni Chłodnictwa, Poznań, 1995, pp. 59-64.
  61. Kozioł J., Gazda W. Własności fizyczne produktów spożywczych poddawanych technologiom chłodniczym, XXVII Dni Chłodnictwa, Poznań, 1995,  pp. 65-72.
  62. Kozioł J., Gazda W. Analiza porównawcza efektów ekonomicznych stosowania nowych czynników chłodniczych, XXVII Dni Chłodnictwa, Poznań, 1995, pp. 97-102.
Patenty/Patents
 1. Gazda W., Kozioł J.: Sposób owiewowo-kriogenicznego oziębiania produktów. Zgłoszenie patentowe nr P384606 z dn.06.03.2008.