• Modelowanie matematyczne, techniczna i ekonomiczna optymalizacja procesów chłodniczych
  • Optymalizacja techniczno-ekonomiczna systemów energetycznych, z  uwzględnieniem systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych
  • Badania teoretyczne i eksperymentalne procesów chłodzania i zamrażania
  • Audyt energetyczny obiektów przemysłowych i komunalnych
  • Zagadnienia modernizacji gospodarki energetycznej oraz wykorzystania energii odpadowej przy zastosowaniu techniki chłodniczej
  • Zagadnienia zarządzania energią, modernizacji gospodarki energetycznej, w tym wykorzystania źródeł energii odpadowej oraz źródeł energii odnawialnej przy zastosowaniu techniki chłodniczej/grzewczej
  • Analiza systemowa i wpływ na środowisko naturalne systemów konwersji energii np. trójgeneracyjne oraz multigeneracyjne systemy energetyczne
  • Zagadnienia zastosowania czynników chłodniczych i ich wpływu na środowisko naturalne