Dane biograficzne
  • Narodowość: polska
  • Data i miejsce urodzenia: 19 lipiec 1983, Dąbrowa Górnicza
Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż., Mechanika i Budowa Maszyn, Politechnika Śląska, 2008 (eng. Mechanical Engineering)
Przebieg pracy zawodowej
  • Doktorant, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Śląska, 2008 -
Przedmioty
  • Termodynamika techniczna
  • Ochrona środowiska w energetyce
  • Alternatywne źródła energii
  • Biopaliwa
  • Podstawy techniki samochodowej