Journal papers/Artykuły w czasopismach
  • W. Piekarczyk, A. Szlęk, “Improvement the efficiency of electricity generation in small and medium-sized biomass gasification systems by the use of exhaust gas enthalpy and chemical compounds” 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering September 18-20, 2012, Gliwice, Poland

  • W. Piekarczyk, L. Czarnowska, K. Ptasiński, W. Stanek, „Thermodynamic evaluation of biomass−to−biofuels production systems” 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering September 18-20, 2012, Gliwice, Poland

  • W. Piekarczyk, „Wpływ podgrzewu powietrza, mieszaniny powietrza z CO2 oraz rodzaju paliwa na proces zgazowania biomasy”, Thermodynamics in Science and Technology, Proc. of 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, 4-7.09.2011.

  • W. Piekarczyk, „Wpływ recyrkulacji spalin i podgrzewu powietrza na wartość opałową gazu procesowego oraz sprawność układu zgazowarka – agregat prądotwórczy”. Materiały konferencyjne: "Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej", 13 -14.10.2009 – Koszalin.

Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
  • Kostowski W., Uson S., Piekarczyk W. Thermoeconomic analysis of a Hybrid Energy Generation Unit at a Gas Pressure Reduction Station. Proc. of the 6th SDEWES Conference, Dubrovnik, Croatia 2011. 

Unpublished research/Niepublikowane prace