Ogłoszenia
Zajęcia
  1. Zwężka Venturiego (pobierz plik pdf) (pobierz plik ekran.gz) (pobierz plik symulacje.gz
  2. Cyklon
  3. Osadnik
  4. Rzeka - animacja (pobierz plik gif), pliki cas oraz dat (pobierz plik cas) (pobierz plik dat) - opis zadania (pobierz plik pdf), plik post.jou