Karta przedmiotu

  •     
Materiały do zajęć dydaktycznych 

Semestr I

Semestr II

 

Projekt Semestr II

  1. Interpolacja oraz Aproksymacja (pobierz plik PDF)

 

 

Semestr IV

 Przykład UF liczący entalpię właściwą gazów półdoskonałych (pobierz plik XLS)

 

Skala ocen
  • dst ? wszystkie wartości liczone poprawnie, aplikacja z graficznym interfejsem u?ytkownika
    (formularze) wraz ze schematem 
  • dobry - automatyczne tworzenie wykresów + wymagania powyżej
  • b. dobry - szukanie wybranych parametrów pracy układu przy wykorzystaniu dowolnej metody
    iteracyjnej + wymagania powyżej

Studencka baza danych z ocenami