O przedmiocie
 • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
 • warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych

 


 • tablica 10 - właściwości materiałów izolacyjnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 11 - właściwości materiałów budowlanych (pobierz plik PDF)
 • tablica 13 - właściwości materiałów różnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 16 - poprawki przy opływie pęczków rur (pobierz plik PDF)
 • tablica 18 - równania kryterialne dla przepływu wymuszonego (pobierz plik PDF)
 • tablica 20 - równania kryterialne dla opływu rurociągów o różnym przekroju (pobierz plik PDF)
 • tablica 21 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w otwartej przestrzeni (pobierz plik PDF)
 • tablica 22 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w zamkniętej przestrzeni (pobierz plik PDF) 
 • tablica 23 - emisyjność metali  (pobierz plik PDF)
 • tablica 24 - emisyjność niemetali (pobierz plik PDF)
 • tablica 25 - funkcja promieniowania (pobierz plik PDF)
 • tablica 26 - właściwości radiacyjne materiałów przy promieniowaniu słonecznym (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Cengla (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber okrągych o stałej grubości wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber okrągłych o stałej grubości wg Cengla (pobierz plik PDF)
 • podstawy teoretyczne z termodynamiki i przepływu ciepła (pobierz plik PDF)