• 2017-2018 Stypendium naukowe Fulbright Senior Award, Chemical Engineering Department, Utah University
  • I-sze nagroda w krajowym konkursie na Najlepszą Pracę z Dziedziny Zastosowań Metod Komputerowych w Mechanice, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, 2015 (Dysertacja została nominowana do finału europejskiego konkursu organizowanego przez European Community of Computational Methods in Applied Sciences ECCOMAS) 
  • III-cie miejsce w Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu ENERGA SA za najlepszą pracę doktorską poświęconą problematyce przetwarzania, przesyłu, dystrybucji o obrotu energią elektryczną, 2015.
  • II-gie miejsce w konkursie: Best Dissertation Theses Defended in 2014, nazwa pakietu: Raw materials, energy, health and the environment”, organizatorem konkursu VŠB- Technical University of Ostrava, w ramach programu Progres 3, 2015.
  • I-sza nagroda w Konkursie Innosilesia 2012: Innowacja została wdrożona we wrześniu 2011 w zakładzie SGL CARBON, Polska, Racibórz. 
  • II-gie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych w roku 2009.