Projekty
 
 • Narodowe Centrum Nauki, Nowatorskie podejście do modelowania złożonych przepływów granularnych  (A novel approach for modeling of complex granular flows), UMO-2018/31/B/ST8/02201, 2018-2021
 • Narodowe Centrum Nauki, Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych (Numerical modelling and analysis of systolic vessel compression on atherosclerotic plaque deposition in coronary arteries) UMO-2017/27/B/ST8/01046, 2018-2021
 • Carbon capture multidisciplinary simulation center (CCMSC), Department of Energy, National Nuclear Security Administration, University of Utah, Institute for Clean and Secure Energy, under Awards DE-NA0002375 co-investigator, 2017-2018
 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych (Hybrid integrated adsorption system to reduce mercury emissions with the use of high-efficiency polymer components), POIR.01.02.00-00-0198, 2017-2019
 • J. Smołka, W. Adamczyk, T.M. Eikevik Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk wymiany ciepła i masy podczas procesu zamrażania metodą cieczowej fluidyzacji uderzeniowej, (program SONATA BIS 6) nr DEC-2016/22/E/ST8/00517, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 2017-2021
 • Fundusze Statutowe wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Praktyczne zastosowanie techniki obliczeniowej CFD do poprawy parametrów eksploatacyjnych dla wybranych urządzeń cieplnych i energetycznych, BKM-556/RIE-6/2016 (08/060/BKM16/0094), 2016-2017
 • Narodowe Centrum Nauki,Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych o strukturze anizotropowej (Numerical and experimental technique for retrieving thermal conductivity
 • components of anisotropic solids), UMO-2014/15/D/ST8/02620, 2015-2018
 • Narodowe Centrum Nauki,Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu
  strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnej (Examination of a spatial distribution of the heat transfer coefficient for the jet impingement for set of nozzles by an inverse analysis), UMO-2014/13/D/ST8/03126, 2015-2018
 • Narodowe Centrum Nauki, Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych (Transient multiphase model of the blood flow in elastic blood vessels), UMO-2014/13/B/ST8/04225, 2015-2018
 • Narodowe Centrum Nauki, Nieniszcząca metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych (Non-destructive method for retrieving thermal conductivity of solid material), UMO-2013/11/B/ST8/00268, 2014-2017.
 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polsko-Norweski projekt, Spalanie Tlenowe Mild dla Klimatu i Powietrza (Mild Oxy Combustion for Climate and Air - MOCCA), Pol-Nor/232738/101/2014, 2014-2017
 • TDSCOPE Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciwnowotworowej INNOTECH-K2/IN2/79/182947/NCBR/13, IT-5/RIE6/2013, 2013-2015.
 • Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym - CzTB 5.2 projektu strategicznego Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2014.
 • A. Klimanek, W. Adamczyk, P. Kozołub, G. Węcel, Stanowisko pomiarowe i obliczenia CFD cyrkulacyjnego złoża fluidalnego, BK-269/RIE6/11, 2013.
 • Z. Buliński, W. Adamczyk, M. Rojczyk, Badanie procesów konwekcji naturalnej i wymuszonej za pomocą zaawansowanych metod wizyjnych (a zwłaszcza cyfrowej anemometrii obrazowej) na potrzeby modeli matematycznych i numerycznych tych procesów, BK-371/RIE6/11, 2013.
 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zaawansowane technologie pozyskiwania energii SP/E/2/66420/10, Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, 2010-2015.
 • Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy through KIC innovation project, Advanced near zero emission Coal fired Power Plant (ACoPP) KIC I/2/RIE6/2011, 2012.

Projekty finansowane przez partnerów przemysłowych
 • R.A. Białecki, W. Adamczyk, P. Kozołub, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, główny wykonawca, SGL GROUP The Carbon Company, zkończony
 • R.A. Białecki, T. Kruczek, W. Adamczyk, P. Kozołub, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, główny wykonawca, Opracowanie wytycznych dotyczących realizacji pomiarów na stanowisku NDT TC, SGL GROUP The Carbon Company, NB-227/RIE6/2013, zakończony
 • A. Szlęk, W. Adamczyk, A. Klimanek, Wykonanie obliczeń przepływu powietrza wtórnego dla kanałów skrajnych oraz dla przepływu przez regenerator wraz z podziałem otworów w blachach regulacyjnych na przykładzie baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń S.A. NB-21/RIE-6/2013, zakończony
 • A. Szlęk, T. Kruczek, W. Adamczyk, A. Klimanek, Wykonanie pomiarów termowizyjnych partii masywu ceramicznego (wg wskazań Zamawiającego) baterii koksowniczej nr 1 oraz drzwi piecowych w Koksowni Przyjaźń wraz z opracowaniem wyników. NB-20/RIE-6/2013, zakończony
 • R.A. Białecki, T. Kruczek, W. Adamczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, główny wykonawca, zrównoleglenie pomiarów i obliczeń, usprawnienie funkcjonalności autorskiego kodu obliczeniowego oraz aplikacji sterującej stanowiskiem pomiarowym, przeprowadzenie serii obliczeń numerycznych mających na celu analizę propagacji fali cieplnej w materiale węglowym dla różnych warunków, SGL GROUP The Carbon Company, NB 77/RIE6/2012, zakończony
 • R.A. Białecki, T. Kruczek, W. Adamczyk, P. Kozołub, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, główny wykonawca, opracowanie i zastosowanie nieniszczącej metody laserowego pomiaru przewodnictwa cieplnego dla amorficznych i grafitowych materiałów (praca zakończona wnioskiem patentu europejskiego: 11195498.8-1559, SGL GROUP The Carbon Company, NB 264/RIE6/2010, zakończony
 • R.A. Białecki, T. Kruczek, W. Adamczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, główny wykonawca, Badania nad możliwością zastosowaniu metody błysku laserowego do pomiaru właściwości cieplnych materiałów węglowych, SGL GROUP The Carbon Company, NB 192/RIE6/2009, zakończony
 • R.A. Białecki, G. Węcel, W. Adamczyk, P. Kozołub, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, wykonawca, Wykonanie siatek numerycznych dla obliczeń symulacyjnych spalania w wybranych kotłach pyłowych z wykorzystaniem programu FLUENT, Rafako Racibórz, NB-81/RIE6/2009, zakończony

%MCEPASTEBIN%