Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. J. Nowak, A. Golda, Z. Ostrowski, 2017, Virtual Therapy Simulation for Patient with Coarctation of Aorta Using CFD Blood Flow Modelling. In: M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda and E. Piętka (eds), Innovations in Biomedical Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526, pp. 153-160, ISBN 978-3-319-47153-2, Springer
 2. 2. P. Buliński, W. Adamczyk, Z. Ostrowski, 2017, Bioheat Transfer Model with Active Thermoregulation: Sensitivity of Temperature Field on Tissue Properties. In: M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda and E. Piętka (eds) Innovations in Biomedical Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526, pp. 259-266, ISBN 978-3-319- 47153-2, Springer
 3. Z. Ostrowski, W. Adamczyk, L. Czarnowska, G. Przybyła, M. Rojczyk (eds.). Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej. In series: Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej Vol. 2 (2016), ISSN 2451-277X, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, ISBN 978-83-61506-37-9, 2016
 4. Z. Ostrowski, B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda and A.J. Nowak, 2016, CFD analysis of multiphase blood flow within aorta and its thoracic branches of patient with coarctation of aorta using multiphase Euler - Euler approach, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 745, (doi:10.1088/1742-6596/745/3/032112)
 5. W. Adamczyk, Modeling of the oxy-fuel combustion process within the circulating fluidized bed, ISBN 978-83-61506-38-6, Gliwice, 2014
 6. Wojciech Adamczyk, Paweł Kozołub, Gabriel Węcel, Ziemowit Ostrowski.  Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne procesów wymiany ciepła i transportu masy w tlenowych kotłach fluidalnych. W: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 213-236
 7. Z. Ostrowski, P. Bulinski, W. Adamczyk, P. Kozołub, A.J. Nowak, Numerical model of heat transfer in skin lesions, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 291, Mechanika 87 (1/15), pp. 55-62. 
 8. P. Kozołub, W. Adamczyk, G. Węcel, R. Białecki, Numeryczna symulacja przepływu gazu oraz cząstek stałych w cyklonie z użyciem hybrydowego modelu Euler-Lagrange, Maszyny i urządzenia energetyczne, S. Łopata, S. Grądziel (red.), pp. 125-137, Kraków, ISBN 978-83-7242-720-5, 2013.
 9. Szelejewski F., Adamczyk W, Kozołub P., Kruczek T., Białecki R., Wykorzystanie metod numerycznych do wyznaczania strat ciepła w trakcie pomiaru przewodności cieplnej bloków węglowych, Praca zbiorowa. Pod red. Sebastiana Werle, Gliwice, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, 2013, 227-235, ISBN 978-83-61506-19-5. 
 10. R. A. Bialecki, W. Adamczyk and G. Węcel, Heat exchange in oxy-combustion (in Polish) Chapter in Oxy-combustion in pulverized coal and fluidized bed boilers integrated with CO2 capture W. Nowak, T. Czakiert (eds). , Publishing House of the Częstochowa University of Technology (2012), pp 135-186.
 11. W. Adamczyk, G. Węcel, P. Kozołub, A. Ryfa, Z. Ostrowski, Spalanie tlenowe w kotle pyłowym wyposażonym w palniki wirowe, XVII Seminarium Koła Naukowego, Zakopane, 23-26 kwietnia 2012, Praca zbiorowa. Pod red. Sebastiana Werle. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2012, pp 1-9, bibliogr. 3 poz.
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 • W. Adamczyk, Z. Ostrowski, A. Ryfa, Development of a non-destructive technique for measuring thermalconductivity of material with small anisotropy based on applicationof the reduced order technique, Measurement, Vol. 165, 2020, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108078
 • W. Adamczyk, R. Białecki, H.R.B. Orlande, Z. Ostrowski, Nondestructive, real time technique for in-plane heat diffusivity measurements, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020, Vol. 154, 119659, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119659
 • Sładek, S., Katelbach-Woźniak, A., Adamczyk, W. P., Klimanek, A., Korus, A., Szlęk, A., Procedure for in-fly particle temperature detection under combustion conditions, Energy, 2020, Vol. 191, https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116410
 • Michal Stebel, Jacek Smolka, Michal Palacz, Wojciech Adamczyk, Edyta Piechnik, Numerical investigation of the fluid flow distribution for the hydrofluidisation food freezing method, International Journal of Thermal Sciences, https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2020.106284
 • W.P. Adamczyk, M. Gorski, Z. Ostrowski, R. Bialecki, G. Kruczek, G. Przybyła, R. Krzywon, R. Bialozor, Application of numerical procedure for thermal diagnostics of the delamination of strengthening material at concrete construction, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 2019, https://doi.org/10.1108/HFF-04-2019-0278
 • W.P. Adamczy, G. Kruczek, R. Bialecki, G. Przybyła, Application of different numerical models capable to simulate combustion of alternative fuels in internal combustion engine, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 2019,  https://doi.org/10.1108/HFF-03-2019-0268
 • M. Nowak, B. Melka, M. Rojczyk, M. Gracka, A. J. Nowak, A. Golda, W. P. Adamczyk, B. Isaac, R. A. Białecki, Z. Ostrowski, The protocol for using elastic wall model in modeling blood flow within human artery, European Journal of Mechanics - B/Fluids, Vol. 77, 2019, pp. 273–280, https://doi.org/10.1016/j.euromechflu.2019.03.009
 • G. Kruczek, G. Przybyla, L. Ziolkowski, W.P.Adamczyk, Comparative assessment of the application of methane and biogas in energy production: An experimental and numerical investigation, Renewable Energy, Vol. 143, 2019, pp. 1519-1530, https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.05.087
 • Palacz, M., Adamczyk, W., Piechnik, E., Stebel, M., & Smolka, J. (2019). Experimental investigation of the fluid flow inside a hydrofluidisation freezing chamber, International Journal of Refrigeration, 107, 52-62, https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2019.08.009
 • A. Ryfa, M. Rojczyk, W. Adamczyk, On influence of selected parameters on the spatial distribution of the heat transfer coefficient for an array of air jets, Applied Thermal Engineering,146, 2019, pp 21-29, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.09.085
 • W.P. Adamczyk, B. Isaac, J. Parra-Alvarez, S.T. Smith, D. Harris, J.N. Thornock, M. Zhou, P.J. Smith, R. Zmuda, Application of LES-CFD for predicting pulverized-coal working conditions after installation of NOx control system, Energy 160 (2018) 693-709, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.07.03
 • W.P. Adamczyk, S. Pawlak, Z. Ostrowski, Determination of thermal conductivity of CFRP composite materials using unconventional laser flash technique, Vol. 124 (2018) 147-155, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.04.022
 • W.P. Adamczyk, K. Myöhänen, E-U Hartge, J. Ritvanen, A. Klimanek, T. Hyppänen, R.A. Białecki, Generation of data sets for semi-empirical models of circulated fluidized bed boilers using hybrid Euler-Lagrange technique, Energy 2018, Vol. 143, pp. 219-240, https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.10.029
 • W.P. Adamczyk, R.A. Białecki, M. Ditaranto, N.E.L. Haugen, A. Katelbach-Woźniak, A. Klimanek, S. Sładek, A. Szlęk, G. Węcel, A method for retrieving char oxidation kinetic data from reacting particle trajectories in a novel test facility, Fuel 2018, 212, pp. 240–255, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.10.020
 • B. Melka,  M. Gracka, W. Adamczyk, Marek Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, R.A. Białecki, Z. Ostrowski, Multiphase simulation of blood flow within main thoracic arteries of 8-year-old child with coarctation of the aorta, Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung 2018, Vol. 54(8), pp.  2405-2413, https://doi.org/10.1007/s00231-017-2136-y
 • W. P. Adamczyk, R.A. Bialecki, M. Ditaranto, P. Gladysz, N.E.L. Haugen, A. Katelbach-Wozniak, A. Klimanek, S. Sladek, A. Szlek, G. Wecel, CFD modeling and thermodynamic analysis of a concept of a MILD-OXY combustion large scale pulverized coal boiler, Energy 2017, Vol. 140(1), https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.03.130
 • W.P. Adamczyk, R.A. Białecki, T. Kruczek, Moskal G., Nondestructive technique of measuring heat conductivity of thermal barrier coatings, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 111, pp. 442-450, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.03.126
 • W.P. Adamczyk, R.A. Białecki, T. Kruczek, Measuring thermal conductivity tensor of orthotropic solid bodies, Measurement 2017 (101), pp. 93-102, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.01.023
 • P. Kozołub, A. Klimanek, R.A. Białecki, W.P. Adamczyk, Numerical simulation of a dense solid particle flow inside a cyclone separator using the hybrid Euler–Lagrange approach, Particuology 2016, https://doi.org/10.1016/j.partic.2016.09.003
 • Adamczyk W., Ostrowski Z., Retrieving thermal conductivity of the solid sample using reduce order model inverse approach, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 2017 Vol. 27(3), pp. 729-739, https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/HFF-05-2016-0206
 • P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, 2016, Comparison of three in silico models of heat transfer in human body exposed to mild cooling, Studia Informatica, Vol. 37(3A), pp. 31-42
 • M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Golda, A.J. Nowak, 2016, CFD analysis of blood flow within aorta of patient with coarctation of aorta, Studia Informatica, Vol. 37(3A), pp. 43-55
 • WP Adamczyk, A Szlek, A Klimanek, RA Bialecki, G Wecel, A Katelbach-Wozniak, S Sladek, M. Ditaranto, NEL Haugen, Ø. Langørgen, Design of the experimental rig for retrieving kinetic data of char particles, Fuel Processing Technology, 156,178-187, 2016, https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2016.10.031
 • Z. Ostrowski, B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda and A.J. Nowak, CFD analysis of multiphase blood flow within aorta and its thoracic branches of patient with coarctation of aorta using multiphase Euler - Euler approach, Journal of Physics: Conference Series (2016) 745 032112 (doi:10.1088/1742-6596/745/3/032112)
 • Gamrat S., Poraj J., Bodys J., Smolka J., Adamczyk W.,  Influence of external flue gas recirculation on gas combustion in a coke oven heating system, 2016 Fuel Processing Technology 152, pp. 430-437

 • W.P. Adamczyk, Application of the Numerical Techniques for Modelling Fluidization Process Within Industrial Scale Boilers 2016, Archives of Computational Methods in Engineering, pp. 1-34

 • Poraj J., Gamrat S., Bodys J., Smolka J., Adamczyk W., Numerical study of air staging in a coke oven heating system,  2016 Clean Technologies and Environmental Policy 18 (6), pp. 1815-1825

 • P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, Comparison of three in silico models of heat transfer in human body exposed to mild cooling, Studia Informatica (2016) 37(3A):31-42
 • M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Golda, A.J. Nowak, CFD analysis of blood flow within aorta of patient with coarctation of aorta, Studia Informatica (2016)37(3A):43-55 (full text)
 • Adamczyk W.P., Szlęk A., Klimanek A., Białecki R.A., Węcel G., Katelbach-Wozniak A., Sładek S., Ditaranto M., Haugen N. Erland L., Visualization system for the measurement of size and sphericity of char particles under combustion conditions, Powder Technology, Vol. 301, pp. 141-152, 2016, https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.06.004
 • W.P. Adamczyk, P. Kozołub, G. Kruczek, M. Pilorz, A. Klimanek, T. Czakiert, G. Węcel, Numerical approach for modelling particle transport phenomena in a close loop of the circulating fluidized bed, Particuology, 10.1016/j.partic.2015.12.006
 • Klimanek A., Adamczyk W., Kalio S., Kozołub P., Węcel G., Szlek A., Experimental and numerical study of pseudo-2D circulating fluidized beds, Particoulogy, DOI: 10.1016/j.partic.2015.09.009
 • Adamczyk W.P., Białecki R.A., Kruczek T., Measurement of thermal conductivities of isotropic and
  orthotropic materials, Applied Mathematical Modelling, doi:10.1016/j.apm.2015.10.028
 • Hummer W., Wojciechowski G., Ziółkowska A., Adamczyk W., Klimanek A., Szlek A., Modern methods of adjusting mulitstage air supply to the heating channel uisng example of solutions of novely designed battery No. 4 for the Coking Plant Przyjazn in Dabrowa Gornicza, Karbo 2015, Vol. 2, pp. 42-46.
 • Merola Simona Silvia, Irimescu Adrian, Tornatore Cinzia, Valentini Stefano, Kruczek Gregor, Szlęk Andrzej, Adamczyk Wojciech, UV-visible digital imaging of split injection in a GDI engine, Thermal Science, 2015, doi:10.2298/TSCI141121071M
 • P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, A. Fityka, A.J. Nowak, 2015, Validation of a numerical model of locally cooled tissues, Computer Assisted Mechanics and EngineeringSciences, Vol. 22(4), pp. 305-314
 • Z. Ostrowski, P. Bilinski, W. Adamczyk, A.J. Nowak, 2015, Modelling and validation of transient heat transfer processes in human skin undergoing local cooling, Przeglad Elektrotechniczny ISSN 0033-2097, R. 91, NR 5
 • P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, A. Fityka, A.J. Nowak, 2015, Validation of a numerical model of locally cooled tissues, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 22(4), pp. 305-314
 • Adamczyk W.P., Kozołub P., Klimanek A., Białecki R.A., Andrzejczyk M., Klajny M., Numerical simulations of the industrial circulating fluidized bed boiler under air- and oxy-fuel combustion, Applied Thermal Engineering, doi:10.1016/j.applthermaleng.2015.04.056
 • Z. Ostrowski, P. Buliński, W. Adamczyk, P. Kozołub, A.J. Nowak, 2015, Numerical model of heat transfer in skin lessions, ZN PRz Mechanika, Vol. 87(1/15), pp. 55-62 (full text)
 • Ostrowski Z., Bilinski P., Adamczyk W., Nowak A.J., Modelling and validation of transient heat transfer processes in human skin undergoing local cooling, Przeglad Elektrotechniczny ISSN 0033-2097, R. 91, NR 5/2015, doi:10.15199/48.2015.05.20 
 • Klimanek A., Adamczyk W., Katelbach-Woźniak A., Węcel G., Szlęk A.:Towards a hybrid Eulerian–Lagrangian CFD modeling of coal gasification in a circulating fluidized bed reactor, Fuel, doi:10.1016/j.fuel.2014.10.058
 • Adamczyk W.P., Werle S., Ryfa A., Kozołub P.: Application of the computational method for predicting NOx reduction within large scale coal-fired boiler, Applied Thermal Engineering, DOI:10.1016/j.applthermaleng.2014.07.045
 • Adamczyk W.P., Kozołub P., Wecel G., Klimanek A., Bialecki R.A., Czakiert T.: Modeling oxy-fuel combustion in a 3D circulating fluidized bed using the hybrid Euler-Lagrange approach. Applied Thermal Engineering, DOI:10.1016/j.applthermaleng.2014.06.063 
 • W. Adamczyk, P. Kozołub, G. Węcel, A. Ryfa, Simulations of the PC boiler equipped with complex swirling burners.International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 24(4), pp. 845-860, 2014
 • Adamczyk W.P., Wecel G., Klajny M., Kozolub P., Klimanek A., Bialecki R.A.: Modeling of particle transport and combustion phenomena in a large scale circulating fluidized bed boiler using hybrid Euler-Lagrange approach. Particuology, DOI:10.1016/j.partic.2013.10.007
 • Adamczyk W., Szelejewski F., Kozolub P., Białecki R., Kruczek T.: CFD estimation of heat losses in thermal conductivity measurements, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 20 (3) , pp. 185-194, 2013  
 • Adamczyk W.P., Klimanek A., Kozołub P., Białecki A.R., Węcel G., Czakiert T.: Comparison of the standard Euler-Euler and hybrid Euler-Lagrange approaches for modelling particle transport in a pilot-scale circulating fluidized bed experimental test-rig. Particuology, Published online, DOI:10.1016/j.partic.2013.06.008.
 • Kruczek T., Adamczyk W.,P., Białecki A.,R.: In Situ Measurement of thermal diffusivity in anisotropic media. International Journal of Thermophysics, Published online 12 April 2013, DOI 10.1007/s10765-013-1413-3.
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Ziemowit Ostrowski, Arkadiusz Ryfa, Zbigniew Buliński, Wojciech P. Adamczyk, Inverse Method and Algorithm to Retrieve the Heat Diffusivity of Solid Samples in a Non-Destructive Way, Proceedings of the 5th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'18) Niagara Falls, Canada – June 7 – 9, 2018, Paper No. 153, https://avestia.com/FFHMT2018_Proceedings/files/paper/FFHMT_153.pdf

 2. Arkadiusz Ryfa, Wojciech Adamczyk, Ziemowit Ostrowski, Zbigniew Buliński, RETRIEVING THERMAL DIFFUSIVITY OF AN ANISOTROPIC MATERIAL, Inverse Problems Symposium 2018, East Lansing, USA, June 3rd to 5th, 2018

 3. Arkadiusz Ryfa, Wojciech Adamczyk, Ziemowit Ostrowski, Zbigniew Buliński, RETRIEVING THERMAL DIFFUSIVITY OF AN ANISOTROPIC MATERIAL, ICCHMT 2018, Cracow, Poland, 21-24 May 2018

 4. Zbigniew Buliński, Wojciech Adamczyk, Ziemowit Ostrowski, Arkadiusz Ryfa, Ryszard Białecki, Application of the Bayesian inverse methodology to estimate heat conductivity of anisotropic

  materials, 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2018, 18 – 21.09.2018, Gliwice, Poland

 5. W.P. Adamczyk, B. Isaac, J. Parra-Alvarez, S. Smith, D. Harris, J. Thornock, M. Zhou, P. Smith, R. Żmuda, Application CFD-LES model for modeling multifluid coal combustion in large utility boiler, The Proceedings of the 43rd International Technical Conference on Clean Energy, June 3 to 8, 2018, Sheraton Sand Key Clearwater, Florida, USA
 6. A. Ryfa, W.A. Adamczyk, R.A. Białecki, M. Nowak, M. Wdowin, R. Żmuda, S. Mandrela, L. Lelek, D. Badnola, B. Higins, E. Pozzobon, Application of Sorbent Polymer Catalyst (SPC) modules for mercury emission control, The Proceedings of the 43rd International Technical Conference on Clean Energy, June 3 to 8, 2018, Sheraton Sand Key Clearwater, Florida, USA

 7. W.A. Adamczyk, D. Bandola, R. Żmuda, S. Mandrela, L. Lelek, Retrofitting of existing NOx control system to meet specified emission limits in IED, The Proceedings of the 43rd International Technical Conference on Clean Energy, June 3 to 8, 2018, Sheraton Sand Key Clearwater, Florida, USA

 8. A. Ryfa, R. Zmuda, S. Mandrela, L. Lelek, D. Bandoła, M. Nowak, J. Ziaja, M. Wdowin, M.M. Pichura, W. Adamczyk, R. Bialecki, ADVANCE TECHNIQUE FOR MERCURY EMISSION CONTROL APPLYING POLYMER MODULES , 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2018, 18-21 September 2018, Gliwice, Poland, Institute of Thermal Technology

 9. G. Kruczek, G. Przybyla, L. Ziolkowski, G. Węcel, W.P. Adamczyk, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF BIOGAS-COMBUSTION WITHIN INTERNAL COMBUSTION ENGINE, 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2018, 18-21 September 2018, Gliwice, Poland, Institute of Thermal Technology

 10. Ryfa A., Rojczyk M., Adamczyk W., Development of correlation for the heat transfer coefficient for an array of water jets, Inverse Problems Symposium 2018 (on USB),
 11. Ryfa A., Rojczyk M., Adamczyk W., Determination of the heat transfer coefficient for an array of free surface water jets, Proceedings of 11-th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer 2018 (on CD)
 12. Ryfa A., Rojczyk M., Adamczyk W., Wpływ wybranych parametrów na współczynnik wnikania ciepła dla układu strug, Materiały konferencyjne XXIII Zjazdu Termodynamików 2017, pp 995-1004,
 13. Ryfa A., Rojczyk M., Adamczyk W., On influence of the approximation parameters on the reconstructed heat transfer coefficient for an array of jets, Proceedings of CMM-2017 – 22nd Computer Methods in Mechanics 2017 (on CD),
 14. W.P. Adamczyk , Z. Ostrowski, Z. Buliński, A. Ryfa, 2017, Application of POD-RBF technique for retrieving thermal diffusivity of anisotropic material, 9th International Conference on Inverse Problems in Engineering, University of Waterloo, May 23-26, Waterloo, Canada
 15. R.A. Białecki, T. Kruczek, A. Ryfa, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, 2017, Non-destructive technique of measuring heat conductivity in objects of arbitrary shapes, ECCOMAS International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, 31 May - 2 June, , Rzeszow-Krasiczyn, Poland
 16. Z. Ostrowski, Z. Buliński, A. Ryfa, W.P. Adamczyk, 2017, Inverse approach for nondestructive determination of thermal diffusivity of anisotropic materials, Computer Methods in Mechanics, 13-16 September, Lublin, Poland
 17.  W. Adamczyk, A. Ryfa, T. Kruczek, Z. Ostrowski, R. Białecki, 2017, Novel nondestructive techniques of determining heat conductivity, Computer Methods in Mechanics, 13-16
  September, Lublin, Poland
 18. W. Adamczyk, R. Białecki, T. Kruczek, Nondestructive measurement of anisotropic
  heat conductivity tensor, IX International Conference on Computational Heat and Mass
  Transfer, 23-26 May, 2016, Kraków, Poland
 19. Z. Ostrowski, B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak,CFD analysis of multiphase blood flow within main aorta bifurcation of 8-year old child.In: EUROTHERM2016 - 7th European Thermal-Sciences Conference, Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.) Krakow, Poland, p.103, 19-23 June 2016
 20. G. Kruczek, W.P. Adamczyk, G. Przybyła, R.A. Białecki, Biogas and methane combustion in a gasoline internal combustion engine, 7th European Thermal-Sciences Conference Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.), 19-23 June, Krakow, Poland, 2016

 21. W.P. Adamczyk, R.A. Bialecki, A. Klimanek, A. Szlek, G. Wecel, A. Katelbach-Wozniak, S. Sladek, M. Ditaranto, N. Erland L. Haugen, Experimental rig for gathering kinetic data of reacting particles under MILD combustion, Coal Technologies Associates, The 39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, USA, 2016

 22. W. Adamczyk, R.A. Białecki, M. Ditaranto, N.E.L Haugen, A. Katelbach-Woźniak, A. Klimanek, S. Sładek, A. Szlęk, G. Węcel, A method of retrieving char oxidation kinetic data from reacting particle trajectories in a novel test facility under oxy combustion conditions, Coal Technologies Associates, The 39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, USA, 2016

 23. W.P. Adamczyk, A. Katelbach-Wozniak, S. Sładek, A. Klimanek, A. Szlęk, R.A. Białecki, G. Wecel, M. Ditaranto, N. Erland L. Haugen, Development of the experimental rig for gathering coal kinetic data under mild combustion process, 7th European Thermal-Sciences Conference Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.), 19-23 June, Krakow, Poland, 2016

 24. R.A. Białecki, W.P. Adamczyk, A. Katelbach-Wozniak, S. Sładek, A. Klimanek, A. Szlęk, G. Wecel, M. Ditaranto, N. Erland L. Haugen, Development of the numerical model of the pulverized coal boiler operated under mild combustion process, 7th European Thermal-Sciences Conference, Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.), 19-23 June, Krakow, Poland, 2016

 25. A. Ryfa, W.P. Adamczyk, Z. Baliński , Z. Ostrowski, R.A. Białecki, Retrieving thermal conductivity of the anisotropic solid body, Inverse Problems Symposium, 5-7 June Virginia Military Institute, 2016

 26. B. Melka, W.P. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, Z. Ostrowski, Multifluid approach for modeling the blood flow within large blood vessel, 5th International Conference on Engineering Frontiers in Pediatric and Congenital Heart Disease June 9 & 10, 2016 Orlando, Florida, USA
 27. A. Golda, M. Rojczyk, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Nowak, Z. Ostrowski, Zastosowanie numerycznej analizy przepływu (CFD) do modelowania przepływu krwi w dużych naczyniach u pacjenta z koarktacją aorty, Śląskie Spotkania Naukowe, p.16, Dzierżno-Gliwice, 3-4 czerwca 2016

 28. M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Golda, A.J. Nowak, CFD analysis of blood flow within aorta and its thoracic branches of patient with coarctation of aorta, International Conference on Computer Systems in Medicine and Health CSMH 2016, Sczyrk, May 11-12, 2016
 29. P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, Z. Buliński, A.J. Nowak, Heat transfer in human tissue under mild cooling - numerical model validation, XIXth Gliwice Scientific Meetings, pp.65, November 20-21, 2015
 30. A. Knopek, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, B. Melka, A.J.Nowak, A. Golda, Identification and modelling of blood flow in section of large blood vessel using hybrid Euler-Lagrange multiphase approach, XIXth Gliwice Scientific Meetings, pp.94, November 20-21, 2015.

 31. M. Kozak, B. Melka, W. Adamczyk, Z. Ostrowski, M. Rojczyk, A.J. Nowak, A. Golda, Identification and modelling of blood flow processes in section of large elastic blood vessel using fluid structure interaction approach, XIXth Gliwice Scientific Meetings, pp.98, November 20-21, 2015.

 32. M. Gracka, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, B. Melka, A.J.Nowak, A. Golda, Multifluid Euler-Euler model of the blood flow within the blood vessel with rigid walls, XIXth Gliwice Scientific Meetings, pp.83, November 20-21, 2015.

 33. D. Bandoła, M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka1, A. J.Nowak, A. Golda, Lumped parameter model of human circulatory system based on electrical analogy, XIXth Gliwice Scientific Meetings, pp.54, November 20-21, 2015.

 34. A. Fityka, A. Ryfa, Ł. Walencki, Z. Bulinski, W. Adamczyk, Numerical and experimental study of the urban car aerodynamics, , Book of Abstracts, Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No. 109, Ed.: A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Sarler, 27-30 September 2015, p. 17.
 35. Ł. Walencki, W. Adamczyk, Application of the numerical technique for predicting NOx reduction based on biomass co-firing process within industrial water boiler, , Book of Abstracts, Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No. 109, Ed.: A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Sarler, 27-30 September 2015, p. 75.
 36. W.P. Adamczy, R.A. Białecki, T. Kruczek, Retriving thermal conductivities of solid body, Book of Abstracts, Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No. 109, Ed.: A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Sarler, 27-30 September 2015, p. 79.
 37. W. Adamczyk, R. Białecki, M. Ditaranto, N.E. Haugen, A. Katelbach-Woźniak, A. Klimanek, S. Sładek, A. Szlęk, G. Węcel, Experimental facility for solid fuels characterization, Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurasic Highland, 22-25.09.2015, p. 3
 38. J. Bigda, A. Klimanek, T. Chmielniak, W. Adamczyk, A. Szlęk, S. Stelmach, Numerical modelling of coal gasification in a pressurized circulating fluidized bed reactor at CO2 enriched conditions, Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurasic Highland, 22-25.09.2015, p. 19
 39. W.P. Adamczyk, R.A. Białecki, T. Kruczek, Inverse non-destructive technique of retriving conductivity of orthotropic materials, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015
 40. A. Fityka, A. Ryfa, Ł. Walencki, Z. Buliński, W. Adamczyk, Numerical and experimental study of the car aerodynamics, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015, pp. 339-340
 41. W.P. Adamczyk, Numerical model of the industrial fluidized bed boiler operated under airand oxy-fuel mode, YIC GACM 2015, 3rd ECCOMAS Young Investigators Conference, 6th GACM Colloquium, July 20–23, 2015, Aachen, Germany
 42. J. Bigda, A. Klimanek, T. Chmielniak, W. Adamczyk, A. Szlęk, S. Stelmach, Numerical modelling of CO2 enriched gasification of coal in a pressurized circulating fluidized bed reactor, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015, pp. 277-278
 43. A. Klimanek, W. Adamczyk, G. Węcel, A. Szlęk, The effect of granular temperature formulation in the two-fluid model for a turbulent fluidization of glass beads, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015, pp. 283-284
 44. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szlęk, Model numeryczny reaktora zgazowania węgla z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, Konferencja naukowa "Zgazowanie Węgla", 16-18 czerwca 2014, Szczawnica, 2014 
 45. Adamczyk W., Bialecki R, Klimanek A., Kozołub P., Węcel G., Ostrowski Z., Modelowanie procesu fluidyzacji w przemysłowym kotle fluidalnym, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Forum Energetyków GRE 2014.
 46. Adamczyk W. P., Bialecki R. A., Klimanek A., Kozołub P., Węcel G., Klajny M., Complex model of a large scale circulating fluidized bed boiler. Coal TechnologiesAssociates, The 39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, USA, 2014.
 47. W. Adamczyk, G. Wecel, A. Klimanek, R. Bialecki,P. Kozolub, M. Klajny, Numerical modeling of the large scale circulating fluidized bed boiler,  In Proc. of the 11th Internarional Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17, 2014, pp. 317-322.
 48. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szkęk, Numerical modeling of coal gasification in a small scale circulating fluidized bed reactor, 6th International Freiberg Conference on IGCC and XtL Technologies, Dresden Radebul, Germany, May 19-22, 2014, (abstract & presentation).
 49. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szkęk, Numerical modeling of coal gasification in a circulating fluidized bed reactor, In Proc. of the 11th Internarional Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17, 2014, pp. 747-753.
 50. A. Klimanek, G. Węcel, W. Adamczyk, A. Szlęk, Facility for determination of solid fuels combustion and gasification kinetics - numerical assessment, 2013 Solid Biofuels Thermo-chemical Conversion and Utilization Technology Conference, 15.11.2013, Pekin, Chiny.
 51. A. Klimanek, W. Adamczyk, P. Kozołub, G. Węcel, A. Szlęk, Porównanie podejścia Euler-Euler i Dense Discrete Phase Model w modelowaniu cyrkulacyjnych złóż fluidalnych, Symulacja 2013, Spała, 2013, (full version on CD)  
 52. Białecki R. A., Adamczyk W. P., Klimanek A., Kozołub P., Węcel G., Czakiert T., Modelling Oxy-Combustion Process in a Small Scale Facilities of a Circulating Fluidized Bed. V Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Ibiza, Hiszpania, 2013.
 53. Adamczyk W. P., Bialecki R. A., Klimanek A., Kozołub P., Węcel G., Klajny M., Modeling  particle transport phenomena in large scale CFB boiler. Coal TechnologiesAssociates, The 38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, USA, 2013.
 54. W. Adamczyk, R. Bialecki, A. Klimanek, P. Kozolub, G. Wecel, S. Sladek, Z. Ostrowski, T. Czakiert, The oxy-combustion modelling in CFB using multiphase approach, XX Polish Fluid Mechanic Conference, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology, Gliwice, pp 89-90, 2012.
 55. P. Kozołub, W. Adamczyk, R. Białecki, G. Węcel, Numerical estimation of the particle collection efficiency of a cyclone separator, XX Fluid Mechanics Conference, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology, Book of Abstracts, Gliwice, pp 51-52, 2012.
 56. Z. Bulinski, M. Rojczyk, W. Adamczyk, J. Smolka, Experimental and computational investigation of the natural convection in the laboratory drying oven, XX Polish Fluid Mechanic Conference, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology, Book of Abstracts, Gliwice, pp 235-236, 2012..
 57. W. Adamczyk, T. Kruczek, R. Bialecki, In situ measurements of anisotropic heat conductivity, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012) Vienna, Austria, September, 2012.
 58. P. Kozołub, W. Adamczyk, R. BIałecki, G. Wecel, Numerical simulation of the cyclone separator of the pilot-scale circulating fluidized bed installation, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 101-102, 2012.
 59. T. Kruczek, W. Adamczyk, R. Bialecki, In situ measurements of material heat conductivity,  ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 177-178, 2012.
 60. Z. Bulinski, W. Adamczyk, A.J. Nowak, Inverse approach for determination of the effective diffusivity of water in porous material, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 27-28, 2012.
 61. W. Adamczyk, R. Bialecki, A. Klimanek, P. Kozołub, G. Wecel, S. Sladek, Z. Ostrowski, T. Czakiert, Modeling of particle transport phenomena and combustion process in CFB using combination of Lagrangian and Euler-Euler approaches, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 99-100, 2012.
 62. A. Ryfa, R. Bialecki, P. Kozołub, W. Adamczyk, G. Wecel, Numerical simulations of the NOx emisssion from a pulverized coal boiler, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 73-74, 2012.
 63. S. Sładek, R.K. Wilk, P. Kozołub, W. Adamczyk, G. Węcel, Z. Ostrowski, Computational modeling of the pulverized coal combustion using OpenFOAM software, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 83-84, 2012.
 64. W. Adamczyk, R. Bialecki, P. Kozolub, A. Ryfa, G. Wecel, G. Serwatka, Numerical simulations of the PC boiler equipped with complex swirling burner, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 69-70, 2012.
 65. W. Adamczyk, R. Białecki, A. Klimanek, P. Kozołub, G. Węcel, S. Sładek, Z. Ostrowski, T. Czakiert, Modeling of particle transport phenomena in CFB using dense discrete phase model, 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Volume 2 (pp. 994-1001), Naples (Italy), June 2012.
 66. W. Adamczyk, R. Białecki, A. Klimanek, P. Kozołub, G. Węcel, S. Sładek, Z. Ostrowski, T. Czakiert, Modeling of the combustion process in CFB using combination of Lagrangian and Euler-Euler models, Book of Abstract: International Conference on Combustion and Energy Utilization (11th ICCEU) (pp. 121), Coimbra (Portugal), May 2012.
 67. W. Adamczyk, P. Kozołub, G. Węcel, R. Białecki, Two mode air and oxy combustion PCB coal boiler. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2012, 25-27.04.2012, Szczyrk.
 68. Adamczyk W., Węcel G., Serwatka G., Simulations of the air and oxy combustion in PC boiler, International Conference on Carbon Reduction Technologies CaRe_Tech, Polish Jurassic Highland, Poland, 2011.
 69. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Szlęk, R.A. Białecki, Numerical modeling of circulating fluidized beds using multi-fluid approach, Thermodynamics in Science and Technology - Proc. of 1st Int. Congress on Thermodynamics, pp. 585-592, 2011.
 70. Adamczyk W., Białecki R., Klimanek A., Węcel G., Implementation of the direct quadrature method of moments in ANSYS FLUENT code for population balance modeling, Thermodynamics in Science and Technology - Proceedings of 1st International Congress on Thermodynamics, pp 543-550, 2011.
 71. Adamczyk W., Białecki R., Eggels R., Combustion modelling using a Combination of Premixed and Non-Premixed Flamelets, Proceedings of the XIV Symp. of Heat and Mass Transfer, Miedzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish). 
Unpublished research/Niepublikowane prace
 1. Wojciech Adamczyk Combustion modelling using a Combination of Premixed and Non-Premixed Flamelets, Faculty of Energy and Environmental Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, and Rolls-Royce Deutschland, Berlin, Germany, M.Sc. Thesis, 2009.
%MCEPASTEBIN%