Współpraca międzynarodowa
  • Dr Ruud Eggels, Rolls-Royce Deutschland, Niemcy
Stypendia międzynarodowe
  • Stypendium Sokrates Erasmus, Rolls-Royce Deutschland, Departament of Combustion and Turbine, Niemcy, marzec-sierpień 2009