Ogłoszenia / Announcements

Spotkanie ws. praktyk odbędzie się 11.04 o godz. 17.00 w sali C-302. Zapraszam.

 

Industrial internship / Praktyki studenckie

Short info in English: Print 2 copies of the agreement, 1 copy of the confirmation and contact me (Room C-123).

Aby zrealizować i zaliczyć praktykę wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź zakład pracy samodzielnie lub poprzez opiekuna Twojej specjalności. 
 2. Ustal termin praktyki. Musi on obejmować 20 dni roboczych i nie może kolidować z zajęciami i sesją - zalecane terminy to lipiec-sierpień. Termin wrześniowy wymaga zgody Opiekuna Praktyk. Inny termin wymaga szczegółowego harmonogramu i zgody Dziekana.
 3. Pobierz wzór umowy z programem:
 4. Wypełnij wzór umowy wpisując:
  • nazwę zakładu pracy
  • Twoje imię i nazwisko (może być też kilka osób do jednego zakładu)
  • termin praktyki
  • rodzaj praktyki - kierunkowa lub dyplomowa
  • ewentualnie dostosuj program (ostatnia strona dokumentu) - zrób to tylko wtedy, gdy wymaga tego Zakład Pracy.
 5. Wydrukuj 2 egzemplarze umowy z programem.
 6. Z umową i programem przyjdź po podpis do opiekuna praktyk (Wojciech Kostowski, C-123)
 7. Zanieś umowę (bez programu) do Dziekanatu, pokój A-122B
 8. Odczekaj na podpis uczelnianego pełnomocnika (max. 2 tygodnie)
 9. Wydrukuj potwierdzenie odbycia praktyki (1 egzemplarz - pobierz plik)
 10. Odbierz umowę z dziekanatu. Dołącz 2 egzemplarze programu oraz 1 egzemplarz potwierdzenia i zabierz do Twojego zakładu pracy.
 11. Pobierz wzór sprawozdania (pobierz plik)
 12. Zrealizuj praktykę. Każdego dnia sporządzaj 1 zdanie notatki na temat wykonywanych czynności, wpisując je do pliku sprawozdania.
 13. Zabierz z zakładu pracy potwierdzenie odbycia praktyki, sprawozdanie oraz podpisaną umowę z uczelnią.
 14. Wypełnij ankietę praktyk (formularz on-line).
 15. Zaliczenie: Przedstawe Opiekunowi Praktyk:
  1. Wypełnione sprawozdanie potwierdzone przez Zakład Pracy
  2. Potwierdzenie odbycia praktyk, j.w.
  3. Wypełniona ankieta on-line.
 16. Po zaliczeniu złóż wszystkie dokumenty w Dziekanacie - będą potrzebne do zaliczenia semestru.

Praktyka nie podlega ocenie, jest tylko zaliczana.

Gotowe!
Teraz wpisz praktykę do CV oraz na swój profil LinkedIn.
Życzymy ciekawych praktyk oraz nawiązania dobrych kontaktów branżowych!

 

17. Zaliczenie praktyki na podstawie wcześniejszego doświadczenia

Praktyka może zostać zaliczona na podstawie wcześniejszej pracy (umowa o pracę lub cywilno-prawna) lub wcześniej odbytej praktyki w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów, jeśli praca/praktyka trwała min. 20 dni roboczych.
Złóż podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie/praktykę. Przykład dokumentu:

Zaświadcza się, że Jan Kowalski pracował w Biurze Projektów "Kowal" na stanowisku asystenta projektanta systemów energetycznych w okresie od 01.01.2018 do 31.06.2018. (-) Prezes Zarządu Piotr Kowal.


 
---
 Courses given / Prowadzone przedmioty
MSc & BSc theses / Prace dyplomowe

 

Credits / Zaliczenia

 

Uwaga:  Rozkład zajęć sali C-103 można podejrzeć w dziale dla pracowników (bez logowania)