Czasopisma:

 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Statistical description of biomass blends devolatilization, Chemical Engineering Transactions, vol. 37, (2014), pp. 103-108, DOI:10.3303/CET1437018   
 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Investigation of biomass mixture devolatilization process, Archivum Combustionis, vol. 33 (2013) no 3, pp.155-167

   

 • A.Katelbach-Woźniak, J. Bibrzycki, M. Niestrój, A. Szlęk Badania procesu rozkładu termicznego podstawowych substancji organicznych biomasy, Archiwum Spalania 2012 

 • A. Katelbach-Woźniak, A. Szlęk, Badania wpływu mieszania biomasy na proces pirolizy,  Archiwum Spalania 2011

Materiały konferencyjne:

 

 

 • A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szlęk, Model numeryczny reaktora zgazowania węgla z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, Konferencja naukowa "Zgazowanie Węgla", 16-18 czerwca 2014, Szczawnica, 2014

 • A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szkęk, Numerical modeling of coal gasification in a small scale circulating fluidized bed reactor, 6th International Freiberg Conference on IGCC and XtL Technologies, Dresden Radebul, Germany, May 19-22, 2014, (abstract & presentation)
 • A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, A. Szkęk, Numerical modeling of coal gasification in a circulating fluidized bed reactor, In Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17, 2014, pp. 747-753
 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Biomass blending influence investigation on devolatilization using TGA-FTIR technique, Eight Mediterranean Combustion Syposium, 8-13 September 2013, Cesme, Izmir, Turkey, (WIP poster);

 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Statistical Description of the Biomass Blending Influence on Devolatilization Process, Materiały konferencyjne 6th European Combustion Meeting, June 2013, Lund, Szwecja.

 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Biomass Blending Influence Investigation on the Devolatilization Process, Materiały konferencyjne 6th European Combustion Meeting, June 2013, Lund, Szwecja

 • Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Kubicka S., Niestrój M., Sładek S., Rozprzestrzenianie się pyłów w powietrzu przy różnych typach pogody, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, p. 1-14, ITC, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61506-19-5.

 • Ksiądz A., Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., TGA-FTIR study of coal pyrolysis, combustion and gasification, International Conference on Carbon Reduction Technologies Care Tech 2011, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland 19-22 September 2011, red. A. Ksiądz, S. Werle, 2011, pp. 156

 • A. Katelbach-Woźniak, A. Szlęk, ?Investigation of pyrolisis process of biomass mixtures using termogravimetry analyzer?, XXI-st International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje, , Poland, 14-17 September 2010 ISBN 978-83-7663-034-2

 • A. Katelbach-Woźniak, M. Widuch-Gottschling, A. Szlęk, A. Oksanen, "Measurements of kinetic parameters of coal char and biomass char" International Conference on Optimization Using Exergy-Based Methods and Computational  Fluid Dynamics, Berlin, Germany, 20-23 October 2009 ISBN 978-3-86948-050-3

 

 Wystapienia:

 • A. Katelbach-Woźniak, INSPIRE Meeting in Athens, Greece, 5-8 May 2009 "Measurements of kinetic parameters of coal char and biomass char"

 • A. Katelbach : Czysta energia ze źródeł odnawialnych i kopalnych. Konferencja ?Energia a środowisko i zdrowie?, 18 kwiecień 2008, Katowice

 • A.Katelbach: Czyste technologie pozyskiwania energii z węgla kamiennego. Konferencja ?Energetyka jądrowa ? bezpieczeństwo czy zagrożenie?, 11 grudnia 2007, Wrocław