• Niskoemisyjne spalanie paliw
  • Spiekanie węgla
  • odgazowanie paliw
  • kinetyka chemiczna procesu odgazowania