Dane biograficzne
  • Narodowość: polska
  • Data i miejsce urodzenia: 10 wrzesień 1984, Gliwice
Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż., Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 2008
Przebieg pracy zawodowej
  • Studia doktoranckie, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, 2008-
  • Zakłady Automatyki "Rotametr" Sp. z o.o., 4-tygodniowa praktyka studencka, 2007
  • Elektrociepłownia Zabrze S.A., 4-tygodniowa praktyka studencka, 2006
Zajęcia
  • Technologie informacyjne
  • Inżynieria procesowa
  • Termodynamika
  • Podstawy metrologii i technik eksperymentalnych