Journal papers/Artykuły w czasopismach
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
  1. Szczygieł I., Pukrop A.., Modelowanie numeryczne rozkładu prędkości gazu w sekcji wlotowej elektrofiltru, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, 6-9 września 2010, Międzyzdroje

Unpublished research/Niepublikowane prace
  1. Anna Pukrop,  Badanie zapłonu biomasy w strudze gazu, Politechnika Śląska w Gliwicach, praca magisterska, 2008