O przedmiocie
Materiały do zajęć dydaktycznych

treści zadań - stopień I 

 • ćwiczenia 1 - podstawowe wielkości termodynamiczne i ich jednostki (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 2 - zasada zachowania masy, termiczne równanie stanu gazu doskonałego (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 3 - I zasada termodynamiki (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 4 - II zasada termodynamiki (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 5 - przemiany gazu doskonałego (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 6 - pary i gazy rzeczywiste (pobierz plik PDF) 
 • ćwiczenia 7 - obiegi termodynamiczne (siłownie parowe, gazowe, parowe-gazowe) (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 8 - gazy wilgotne (pobierz plik PDF) 
 • ćwiczenia 9 - podstawy spalania (pobierz plik PDF)

tablice i wykresy

 • tablica 1 - parametry wody na linii granicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 2 - molowa entalpia właściwa dla gazów półdoskonałych (pobierz plik PDF)
 • tablica 3 - molowa entalpia tworzenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 4 - wartość opałowa paliw (pobierz plik PDF) 
 • tablica 5 - stała równowagi chemicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 6 - stałe do równań stanu gazu rzeczywistego Beattie-Bridgemana i Benedict-Webb-Rubbina (pobierz plik PDF)
 • tablica 7 - parametry krytyczne wybranych czynników (pobierz plik PDF)
 • wykres i-s dla pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres i-X dla powietrza wilgotnego (pobierz plik PDF)
 • wykres współczynnika poprawki entalpii dla gazu rzeczywistego (Nelsona-Oberta) (pobierz plik PDF)
 • wykres współczynnika poprawki entropii dla gazu rzeczywistego (Nelsona-Oberta) (pobierz plik PDF)
 • podstawy teoretyczne z termodynamiki i przepływu ciepła (pobierz plik PDF)