O przedmiocie
 • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
 • warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych

treści zadań - stopień II 

 • ćwiczenia 1 - nieustalone przewodzenie ciepła (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 2 - skraplanie i wrzenie (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 3 - wymienniki ciepła (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 4 - radiacyjna wymiana ciepła (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 5 - transport masy (pobierz plik PDF)

tablice

 • tablica 1 - parametry wody na linii granicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 2 - parametry krytyczne niektórych czynników (pobierz plik PDF)
 • tablica 3 - molowa entalpia właściwa dla gazów półdoskonałych (pobierz plik PDF)
 • tablica 4 - molowa entalpia tworzenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 5 - wartość opałowa paliw (pobierz plik PDF) 
 • tablica 6 - właściwości wody na linii nasycenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 7 - właściwości olejów (pobierz plik PDF)
 • tablica 8 - właściwości suchego powietrza (pobierz plik PDF)
 • tablica 9 - właściwości spalin (pobierz plik PDF)
 • tablica 10 - właściwości materiałów izolacyjnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 11 - właściwości materiałów budowlanych (pobierz plik PDF)
 • tablica 12 - właściwości metali w stanie stałym (pobierz plik PDF)
 • tablica 13 - właściwości materiałów różnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 14 - właściwości pokarmów (pobierz plik PDF)
 • tablica 15 - właściwości organów ludzkich (pobierz plik PDF)
 • tablica 16 - poprawki przy opływie pęczków rur (pobierz plik PDF)
 • tablica 17 - opór cieplny osadów w wymiennikach ciepła (pobierz plik PDF)
 • tablica 18 - równania kryterialne dla przepływu wymuszonego (pobierz plik PDF)
 • tablica 19 - równania kryterialne dla wymuszonego przepływu burzliwego w prostych kanałach (pobierz plik PDF)
 • tablica 20 - równania kryterialne dla opływu rurociągów o różnym przekroju (pobierz plik PDF)
 • tablica 21 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w otwartej przestrzeni (pobierz plik PDF)
 • tablica 22 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w zamkniętej przestrzeni (pobierz plik PDF) 
 • tablica 23 - emisyjność metali  (pobierz plik PDF)
 • tablica 24 - emisyjność niemetali (pobierz plik PDF)
 • tablica 25 - funkcja promieniowania (pobierz plik PDF)
 • tablica 26 - właściwości radiacyjne materiałów przy promieniowaniu słonecznym (pobierz plik PDF)
 • tablica 27 - funkcje Bessela (pobierz plik PDF)
 • tablica 28 - współczynniki dla równań opisujących nieustalony rozkład temperatury w płycie, kuli i walcu przy liczbie Fo>0.2 (pobierz plik PDF)
 • tablica 29 - dopełniająca funkcja błędu (pobierz plik PDF)

wykresy

 • wykres i-s dla pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres i-X dla powietrza wilgotnego (pobierz plik PDF)
 • wykres emisyjności dwutlenku węgla i pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Cengla (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber okrągych o stałej grubości wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber okrągłych o stałej grubości wg Cengla (pobierz plik PDFq)
 • wykres rozkładu temperatury w ciele półnieskończonym (pobierz plik PDF)
 • wykresy Heislera dla kuli (pobierz plik PDF)
 • wykresy Heislera dla płyty (pobierz plik PDF)
 • wykresy Heislera dla walca (pobierz plik PDF)

wstęp teoretyczny

 • podstawy teoretyczne z termodynamiki i przepływu ciepła (pobierz plik PDF)