Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków
    Zadanie nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie
    Kierownik: Joachim Kozioł