Książki i monografie

 1. Kozioł J.(red.), Mendecka B., Orszulik M., Skoczowski T.: Wpływ zarządzania energia w budynkach na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. (monografia w opracowaniu).
 2. Kozioł J., Mendecka B.: Rozdział 3: Przegląd metod modelowania procesów cieplnych w budynkach i grupach budynków. Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joachima Kozioła. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 3. Kozioł J., Mendecka B., Piłat M.: Rozdział 4: Przegląd przykładów modelowania urządzeń i elementów konstrukcji budynków do energetycznego wykorzystania OZE. Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joachima Kozioła. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 4. Mendecka B., Piłat M.: Rozdział 13: Metody optymalizacji wielokryterialnej. Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joachima Kozioła. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

 Artykuły w czasopismach

 1. Kozioł J., Mendecka B.: An exemplary application of the marginal cost of energy substitution analysis. Archives of Energetics, zeszyt nr 3-4,2012. http://ae.czasopisma.pan.pl/images/data/ae/wydania/No_3-4_2012/No_3-4_2012#page=85
 2. Kozioł J., Piłat M., Mendecka B.: Wieloaspektowe badania nad zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie
  jako zadanie badawcze w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Energetyka, nr 3-4, 2012, s.
 3. Mendecka B., Kruczek T., Matysko R.: Termowizja w układach chłodniczych i pomp ciepła. Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 1-2, 2011, s.58-61. 

Recenzowane artykuły konferencyjne

 1. Kozioł J., Mendecka B.: Evaluation of economic, energy-environmental and societal effects of non-renewable energy substitution with renewable energy sources. Proceedings of SDEWES Conference, Dubrovnik, Croatia, September 2013. SDEWES 2013.1070
 2. Kozioł J., Mendecka B.: Planning as a new tool for renewable energy sources management and its application in the municipal organizations. Proceedings of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE -2012. Eds: A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. Department of Heat Engineering. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2012, s. 165-170
 3. Kozioł J., Piłat M., Mendecka B.: Propozycja kompleksowych badań nad zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Problemy badawcze energetyki cieplnej. 50-lecie Instytutu Techniki Cieplnej PW Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 177-184 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27)
 4.  Kozioł J., Mendecka B.: The economic efficiency of energy substitution for municipal and living application in the low-density housing district. Thermodynamics in science and technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 4-7 September 2011. Pt 1. Ed. by L. Bogusławski. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology. Faculty of Machines and Transport. Chair of Thermal Engineering. Poznań : [Wydaw. Politechniki Poznańskiej], 2011, s. 63-68, bibliogr. 4 poz.
 5. Kozioł J., Mendecka B.: Wybrane problemy współczesnej energetyki komunalno-bytowej. Dostępne narzędzia oszczędności energii na poziomie lokalnych samorządów .Energy management tools available at local government level. Seminarium dla przemysłu i samorządu jako kontynuacja Ekoenergetycznych Konferencji na temat: Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej, Gliwice, 10-11 maj 2012. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2012, s. 31-37, bibliogr. 22 poz.
 6. Koziol J., Mendecka B.: Dostępne narzędzia oszczędności energii na poziomie lokalnych samorządów . Energy management tools available at local government level. Seminarium dla przemysłu i samorządu jako kontynuacja Ekoenergetycznych Konferencji na temat: Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej, Gliwice, 10-11 maj 2012. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2012, s. 31-37,
 7. Kruczek T., Mendecka B.: Wpływ nieustalonego stanu temperatury na wyniki termowizyjnej diagnostyki obiektów (Influence of transient temperature state on results of thermovision inspection of objects). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 50 Sympozjon – Modelowanie w Mechanice”, Gliwice-Ustroń, 2011, s. s.92-93.   
 8. Kruczek T., Mendecka B.: Badania termowizyjne obiektów w otwartej przestrzeni w warunkach nieustalonego stanu temperatury. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCIM-2010, Szczecin-Międzyzdroje, 6-9.09.2010.