• Ekoenergetyka komunalno - bytowa
  • Modelowanie zużycia energii w budynkach
  • Ocena efektów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych wykorzystania energii
    w budownictwie
  • Systemy zaopatrzenia budynków w ciepło, chłód i energię elektryczną