Dane biograficzne
 • Narodowość: polska
 • Data urodzenia: 2 października 1988, Siemianowice Śląskie, Polska
Stopnie i tytuły naukowe
 • Mgr inż. (2012), Ochrona Środowiska w Energetyce, Temat pracy magisterskiej: „TG-DSC analysis of the biomass heat capacity during the pyrolysis proces”, obroniona z wyróżnieniem
 • Inż. (2011), Ochrona Środowiska w Energetyce, Temat pracy inżynierskiej: „Analiza techniczno – ekonomiczna paliw stosowanych do ogrzewania domów jednorodzinnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko”
Przebieg pracy zawodowej
 • Doktorantka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, październik 2012 –
 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Katowice, Praktyka 04.07. – 15.07.2011 
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Mysłowice, Praktyka 05.07. – 13.08. 2010
Szkolenia
 • Warsztaty Carbon Reduction Technologies, Gliwice (06.2012)
 • Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat, Warsztaty regionalne Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Katowice (11.2011)
 • Portale informacyjno-edukacyjne w samorządach terytorialnych, Ocena projektów dot. OZE w programie Retscreen, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Bielsko-Biała (01.2011)
Stypendia naukowe
 • Stypendium Erasmus, University of Vigo, High Technical School of Mining Engineering, Vigo, Hiszpania, 02 – 06. 2012, Współpraca z prof. Enrique Granada
Zajęcia
 • Technologie informacyjne 
 • Przepływ ciepła 
 • Przepływ ciepła i zagrożenia cieplne
 • Niskoemisyjne spalanie i oczyszczanie spalin
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Paliwa i spalanie
 • Podstawy techniki spalania
 • Emission sources
 • Technologie oczyszczania spalin
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy