Ogłoszenia
 • a
O przedmiocie
 • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
 • warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych
 • ćwiczenia 1 - zadania (pobierz plik PDF)
 • rozwiązanie iteracyjne dla trójwarstwowej przegrody płaskiej o współczynniku wnikania ciepła zależnym od temperatury (pobierz plik F90) 
 • ćwiczenia 2 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 3 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 4 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 5 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 6 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 7 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 8 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 9 - zadania (pobierz plik PDF)
 • ćwiczenia 10 - zadania (pobierz plik PDF)
 • wzory do metody epsilon-NTU (pobierz plik PDF)
 • tablica 1 - parametry wody na linii granicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 2 - parametry krytyczne niektórych czynników (pobierz plik PDF)
 • tablica 3 - molowa entalpia właściwa dla gazów półdoskonałych (pobierz plik PDF)
 • tablica 4 - molowa entalpia tworzenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 5 - właściwości wody na linii nasycenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 6 - właściwości olejów (pobierz plik PDF)
 • tablica 7 - właściwości suchego powietrza (pobierz plik PDF)
 • tablica 8 - właściwości spalin (pobierz plik PDF)
 • tablica 9 - właściwości materiałów izolacyjnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 10 - właściwości materiałów budowlanych (pobierz plik PDF)
 • tablica 11 - właściwości metali w stanie stałym (pobierz plik PDF)
 • tablica 12 - właściwości materiałów różnych (pobierz plik PDF)
 • tablica 13 - właściwości pokarmów (pobierz plik PDF)
 • tablica 14 - poprawki przy opływie pęczków rur (pobierz plik PDF)
 • tablica 15 - opór cieplny osadów w wymiennikach ciepła (pobierz plik PDF)
 • tablica 16 - równania kryterialne dla przepływu wymuszonego (pobierz plik PDF)
 • tablica 17 - równania kryterialne dla wymuszonego przepływu burzliwego w prostych kanałach (pobierz plik PDF)
 • tablica 18 - równania kryterialne dla opływu rurociągów o różnym przekroju (pobierz plik PDF)
 • tablica 19 - emisyjność metali  (pobierz plik PDF)
 • tablica 20 - emisyjność niemetali (pobierz plik PDF)
 • tablica 21 - właściwości radiacyjne materiałów przy promieniowaniu słonecznym (pobierz plik PDF)
 • tablica 22 - funkcje Bessela (pobierz plik PDF)
 • wykres i-s dla pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres i-X dla powietrza wilgotnego (pobierz plik PDF)
 • wykres emisyjności dwutlenku węgla i pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Cengla (pobierz plik PDF)
 • wykres sprawności żeber okrągłych o stałej grubości wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
 • podstawy teoretyczne z termodynamiki i przepływu ciepła (pobierz plik PDF)