O przedmiocie
 • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
 • warunki zaliczenia są zamieszczone w wykładzie wprowadzającym (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych
 • wykład - wprowadzenie (pobierz plik PDF)
 • wykład - wprowadzenie do programu EES
  • bilans pierwiastków dla spalania całkowitego i zupełnego (pobierz plik EES)
  • współczynnik przewodzenia ciepła zależny od temperatury dla suchego metanu (pobierz plik EES)
  • współczynnik wnikania ciepła dla konwekcji naturalnej (pobierz plik EES)
  • bilans energii dla wymiennika ciepła, analiza off-design (pobierz plik EES)
 • wykład - gazy wilgotne (pobierz plik PDF)
 • wykład - gazy rzeczywiste (pobierz plik PDF)
 • wykład - roztwory dwuskładnikowe (pobierz plik PDF)
 • wykład - entalpia chemiczna (pobierz plik PDF)
 • wykład - podstawy termodynamiki chemicznej (pobierz plik PDF)
 • wykład - siłownie parowe (pobierz plik PDF) 
 • wykład - tłokowe silniki spalinowe (pobierz plik PDF) 
 • wykład - siłownie gazowe i gazowo-parowe (pobierz plik PDF)  
 • wykład - układy chłodnicze (pobierz plik PDF)  
 • wykład - egzergia (pobierz plik PDF)
 • zadania cz. 1 - gazy wilgotne (pobierz plik PDF)
 • zadania cz. 2 - gazy rzeczywiste (pobierz plik PDF)
 • zadania cz. 3 - równowaga chemiczna i dysocjacja (pobierz plik PDF)
 • rozwiązanie zadania 11 (pobierz plik PDF)
 • zadania cz. 4 - spalanie (pobierz plik PDF)
 • zadania cz. 5 - siłownie (pobierz plik PDF)
 • tablica 1 - parametry wody na linii granicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 2 - molowa entalpia właściwa dla gazów półdoskonałych (pobierz plik PDF)
 • tablica 3 - molowa entalpia tworzenia (pobierz plik PDF)
 • tablica 4 - wartość opałowa paliw (pobierz plik PDF) 
 • tablica 5 - stała równowagi chemicznej (pobierz plik PDF)
 • tablica 6 - stałe do równań stanu gazu rzeczywistego Beattie-Bridgemana i Benedict-Webb-Rubbina (pobierz plik PDF)
 • tablica 7 - parametry krytyczne wybranych czynników (pobierz plik PDF)
 • wykres i-s dla pary wodnej (pobierz plik PDF)
 • wykres i-X dla powietrza wilgotnego (pobierz plik PDF)
 • wykres współczynnika poprawki entalpii dla gazu rzeczywistego (Nelsona-Oberta) (pobierz plik PDF)
 • wykres współczynnika poprawki entropii dla gazu rzeczywistego (Nelsona-Oberta) (pobierz plik PDF)
 • podstawy teoretyczne z termodynamiki i przepływu ciepła (pobierz plik PDF)