• Stypendystka II edycji projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, Katowice 2012 - 2014