1. Szlęk A., Katelbach-Woźniak A., Wilk R., Kubica K., Bibrzycki J., Niestrój M., Projekt badawczy Narodowe Centrum Nauki, Piroliza mieszanek biomasy, 2012-2014.