Książki i rozdziały w książkach/Books and chapters in books
 1.  Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Wpływ szybkości nagrzewania na przebieg pirolizy mieszanek biomasy. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii, Praca zbiorowa pod red. W. Zimy, D. Talera, p. 13 - 21, wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, ISBN 978-83-7242-721-2
Artykuły/Articles in journals
 1. Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Method of choosing optimal composition of biomass mixtures,Archivum Combustionis, vol. 34 (2014) no 1
 2. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Investigation of biomass mixture devolatilization process, Archivum Combustionis, vol. 33 (2013) no 3, pp.155-167
 3. Comesa?a J.A., Niestrój M., Granada E., Szlęk A., TG-DSC analysis of biomass heat capacity during pyrolysis process, Journal of The Energy Institute, Vol. 86(3), (2013), pp.153-159
 4. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Badania procesu rozkładu termicznego podstawowych substancji organicznych biomasy. Archiwum Spalania, vol. 12 (2012) nr 1-2, Polski Instytut Spalania, Warszawa, pp.39-45, ISSN 1641-8549.
Artykuły konferencyjne/Conference papers  
 1. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Biomass blending influence investigation on devolatilization using TGA-FTIR technique, Eight Mediterranean Combustion Syposium, 8-13 September 2013, Cesme, Izmir, Turkey, (WIP poster);
 2. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Statistical Description of the Biomass Blending Influence on Devolatilization Process, Materiały konferencyjne 6th European Combustion Meeting, June 2013, Lund, Szwecja.
 3. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Szlęk A., Biomass Blending Influence Investigation on the Devolatilization Process, Materiały konferencyjne 6th European Combustion Meeting, June 2013, Lund, Szwecja.
 4. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Kubicka S., Niestrój M., Sładek S., Rozprzestrzenianie się pyłów w powietrzu przy różnych typach pogody, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, p. 1-14, ITC, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61506-19-5.
 5. Kubicka S., Niestrój M., Werle S., Gaz ze zgazowania osadów ściekowych jako paliwo reburningowe, Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Materiały XVI Seminarium Koła Naukowego, Praca zbiorowa pod red. Sebastiana Werle, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011, pp. 10-18. 
 6. Bargiel P., Kubicka S., Niestrój M., Sosfa S., Werle S., Zastosowanie biomasy we współczesnej energetyce jako szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego, Rola dokonań studentów a możliwości sukcesu po zakończeniu studiów, Monografia 2011 pod red. Marcina Kuczera, Kraków 2011, pp. 33-38.