Wyniki kolokwiów/egzaminów
  • kolokwium 1 - termin 1 (pobierz plik PDF)
  • kolokwium 1 - termin 2 (pobierz plik PDF)
O przedmiocie
  • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
  • warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych
  • ćwiczenia 1 - zadania (pobierz plik PDF)
  • rozwiązanie iteracyjne dla trójwarstwowej przegrody płaskiej o współczynniku wnikania ciepła zależnym od temperatury (pobierz plik F90)