Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Nadkrytyczne bloki węglowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant studencki w ramach PBZ - MEiN - 4/2/2006, 2008