• Czyste technologie węglowe
  • Modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych
  • Modelowanie matematyczne systemów energetycznych
  • Metody sztucznej inteligencji - sieci neuronowe
  • Diagnostyka energetyczna i egzergetyczna systemów energetycznych