Dane biograficzne
  • Narodowość: polska
  • Data urodzenia: 13 sierpnia 1986 r.
Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż., Energetyka, Politechnika Śląska, 2012,  z wyróżnieniem
    Temat pracy: Cryogenic Exergy Utilization from Natural Gaz for Inlet Air Cooling in a Combined Cycle Gas Turbine praca w ramach programu Erasmus-Socrates, University of Zaragoza, Hiszpania
Przebieg pracy zawodowej
  • Doktorant, Politechnika Śląska, od 2012