Zgłoszenia patentowe
  • Zarejestrowane 05.10.2012 - Wykorzystanie turboekspanderów rozprężających gaz ziemny do generowania chłodu wykorzystywanego do obniżenia temperatury powietrza zasilającego turbinę gazową, na przykładzie budowanej we Włocławku elektrowni gazowo-parowej. Opis rozwiązania.