• Rezerwacji zajęć w sali C-60 można dokonać u Michała Chabińskiego