• Rezerwacji zajęć w sali C-103 można dokonać u Michała Chabińskiego