Zakład Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa

 

Tematyka badawcza

 • Modelowanie matematyczne gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych
 • Analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii
 • Bilansowanie cieplnych procesów technologicznych
 • Optymalizacja procesów cieplnych
 • Zastosowanie rachunku wyrównawczego w technice cieplnej
 • Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Elektrociepłownie węglowe, gazowe i układy kombinowane gazowo-parowe
 • Akumulacja energii
 • Zagadnienia energetyczne procesu wielkopiecowego i technologii Corex
 • Doskonalenie gospodarki cieplnej zakładów przemysłowych
 • Zagadnienia termoekonomiczne ochrony środowiska
 • Systemy kontroli eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni z zastosowaniem zaawansowanej walidacji pomiarów
 • Analiza systemowa wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność i ciepło
 • Technika pomiarów termowizyjnych
 • Modelowanie matematyczne procesów termodynamicznych w chłodnictwie
 • Analiza techniczno-ekonomiczna procesów chłodniczych
 • Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych urządzeń chłodniczych
 • Wykorzystanie energii odpadowej w przemyśle przy wykorzystaniu technik chłodniczych
 • Klimatyzacja przemysłowa
 • Optymalizacja warunków realizacji procesów chłodniczych
 • Chłodzenie wody przemysłowej

 

 

Pracownicy