• Rezerwacji zajęć w sali C-112 można dokonać u Michała Chabińskiego