Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej

 

Tematyka badawcza

 • Modelowanie zagadnień przepływu ciepła drogą przewodzenia, konwekcji i promieniowania przy wykorzystaniu zarówno pakietów komercyjnych (Fluent, Patran), jak i własnego oprogramowania
 • Zastosowanie metod odwrotnych w zagadnieniach przepływu ciepła i masy
 • Rozwijanie metod odwrotnych w zagadnieniach przepływu ciepła i masy
 • Modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w obudowach bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych w czasie normalnej pracy oraz w stanach awaryjnych
 • Modelowanie sprzężonych zjawisk cieplno-przepływowych z reakcjami chemicznymi i zmianą fazy
 • Generacja ciepła w różnych etapach jądrowego cyklu paliwowego
 • Rozwijanie technik numerycznych: Metoda Objętości Skończonych, Metoda Elementów Skończonych, Metoda Elementów Brzegowych
 • Deterministyczne analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
 • Modelowanie w zastosowaniach bio-inżynierskich i inżynierii biomedycznej (transport ciepła w ciele ludzkim, procesy termofizjologiczne, ergonomia środowiska, komfort cieplny)
 • Modelowanie matematyczne maszyn i urządzeń energetycznych
 • Optymalizacja kształtu
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Modelowanie matematyczne procesów termodynamicznych
 • Modelowanie matematyczne układów gazowych i gazowo-parowych
 • Modelowanie przepływu wód gruntowych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
 • Rozwój własnego oprogramowania do określania właściwości radiacyjnych gazów

 

Pracownicy