Praca magisterska mgr inż. Sylwii Kubickiej pt. Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych została nagrodzona w Konkursie absolwenckim Czas na staż organizowanym przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Promotorem pracy był dr inż. Sebastian Werle.