W dniu 21 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie organizowany przez firmę ENEA S.A. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się z pełnymi wersjami prac wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach. Laureatem w kategorii prac magisterskich został absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach mgr inż. Tomasz Malik.

Promotorami pracy magisterskiej pt. Energy and exergy analysis of hydrogen-oriented coal gasification with CO2 capture byli dr inż. Marcin Liszka oraz prof. Giampaolo Manfrida z uniwersytetu we Florencji. Autor pracy jest obecnie doktorantem w Instytucie Techniki Cieplnej w Zakładzie Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa. Praca powstała podczas pobytu na Uniwersytecie we Florencji w Departamencie Energetyki, w ramach programu LLP-Erasmus.

Konkurs adresowany był do studentów i doktorantów, którzy w swoich pracach przedstawili nowatorskie podejście do:

  • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego,
  • zarządzania konsumpcją i kosztami energii w gospodarstwie domowym i społecznościach lokalnych,
  • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.