W dniu 9. kwietnia 2010 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 22, w sali 109C odbył się finał kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych.

 

Jury w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki (Politechnika Śląska)
 • Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, Prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska) 
 • Dr hab. inż. Witold Elsner, Prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska)
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak (Politechnika Śląska) 
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak (Politechnika Śląska)
 • Dr inż. Leszek Rudniak (ANSYS)
 • Mgr inż. Stanisław Wowra (MESco)

wysłuchało kolejno prezentacji przedstawionych przez wybranych w poprzednim etapie konkursu finalistów. Jury podkreśliło nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji. Jury postanowiło zmienić regulaminowe wypłaty nagród, zachowując sumaryczną ich pulę. W wyniku obrad komisji oceniającej powstała następująca lista laureatów konkursu:

 • Pierwsze miejsce:
  • mgr inż. Michał Folusiak (Politechnika Warszawska)
 • Drugie miejsce:
  • mgr inż. Wojciech Adamczyk (Politechnika Śląska)
 • Trzecie miejsce:
  • mgr inż. Grzegorz Werner (Politechnika Częstochowska)
 • Czwarte miejsce:
  • mgr inż. Michał Sołtysik (Politechnika Śląska)
  • mgr inż. Maciej Czerwiński (Wojskowa Akademia Techniczna) 

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć tutaj.