• Rezerwacji zajęć w sali C-118 można dokonać u Michała Chabińskiego